2020. november 28. Címlapra!


Feliratkozás a hírlevélre:

Budapest - Irisz Webcam

A csillagok tudósa
MagyarOnline.net/ Kiss Péter
2002. április 11.
A Süllős testvéreket Buenos Airesben gyakorlatilag mindenki ismeri, bár sokan ezt nem vallják be, nem nagyon hangoztatják. Az asztrológia „okkult" tudomány, sokan hókusz-pókusznak tartják, egyesek félnek is egy kicsit ettől.
 

A papok általában nyilvánosan elítélik azokat, akik ezzel foglalkoznak, és azokat is, akik meghallgatják a jóslataikat.

 

Pedig a bolygók és csillagok keringése teljesen szabályos és kiszámítható mozgás, múltbeli és jövőbeli állásaik pontosan meghatározhatók, vélt vagy valós hatásuk a földi állapotokra csupán néhány ezer éves tapasztalati adathalmaz.

 

A testvérek jól kombinált tehetségekkel rendelkeznek: Lajos, a mérnök és fizikus, egy ügyesen megszerkesztett kis programmal a komputerén pontosan kiszámítja az „aspektust", majd Lenke, az irodalmár, érthetően és egyszerűen megfogalmazza az illetőnek az adott helyzet előnyös és hátrányos hatásait.

 

Süllős Lenkét éppen a napokban fedeztem fel egy régi fényképen, ahol az 1948-ban alapított Magyar Ház ifjúsági csoportjának közepén ül feleségem szüleivel (akik akkoriban ismerkedtek össze) és nagybátyjával együtt. Magasra nőtt fiatal lány, komolyan, kissé szomorkásan és gondterhelten néz a fényképészre az egyébként vidám társaság közepén.

 

Süllősék (mint általában a legtöbb magyar, aki Argentínában kötött ki) a háború hajótöröttjeként érkeztek ide. Minden társadalomban vannak szerencsés természetűek, akik minden helyzetben „talpra esnek" és rögtön felfedezik a lehetőségeket, de általában az ember, aki kénytelen volt egy szál ruhában elmenekülni az otthonából és otthagyni mindenét (használati tárgyait, környezetét, életmódját, pályáját, birtokát), igen nehezen boldogul egy új helyen. Évtizedek verejtékes munkájával építi fel a semmiből új egzisztenciáját. A beállítottsága is más, mint annak, aki saját elhatározásból, tervszerűen vándorol ki. Emez véglegesnek tekinti helyzetét, míg a másik sokáig csak „ideiglenesen" él új környezetében, készül a hazatérésre.

 

Olyan lesújtó hatással volt a menekültekre az a több éves „penészedés" az európai menekülttáborokban, hogy bármilyen hajmeresztő vállalkozásra hajlandók voltak, csak azért, hogy onnan kikerüljenek. Lenke apja is, mint sokan mások, egy Skamlecz nevezetű álgeológus kalandor csoportjához csatlakozott. Szerencsére már megérkezéskor elváltak útjaik, itteni működésükben nem vettek részt.

 

A Süllős család a főváros egyik délnyugati, inkább munkásnegyedszerű külvárosában telepedett le. Lenke - hogy ne legyen koldusszegény szülei terhére - korán dolgozni kezdett, és mellette óriási erőfeszítéssel tanult az Asztrológiai Magánegyetem orvosi szakán. Mire elvégezte, vége lett a Perón-korszaknak, a katonai diktatúra betiltotta ezt a rendhagyó főiskolát, és nem ismerték el a diplomákat sem.

 

A Süllős testvérek ekkor már egy ideje a fényképezéssel foglalkoztak, közben Lenke igyekezett választott pályáján érvényesülni. Mivel - saját bevallása szerint - igazi hivatásának az írást tekinti, folyóiratokban kezdett el publikálni. Verseket is írt, többek között a Pinczinger Lajos által kiadott Latin-Amerikai Magyar Antológiában is több költeményét olvashatjuk.

 

A két testvér ezzel a bizonytalan, lassú fejlődési perspektívával tengődött, és ápolták az idős, beteg szülőket, akiknek az eltartásáról is végig gondoskodtak. Nem csoda, hogy nem házasodtak meg: erre nem is volt alkalmuk. Lenke egyébként azt mondja, hogy ő tragikus csillagképben született, és ezért minden férfi, akibe beleszeret, az rövidesen meghal.

 

A szülők halála után kezdett a sorsuk kissé jobbra fordulni. A cikkeknek köszönhetően lassan felfedezte Lenkét a televízió, és a képernyőn megismerte a nagyközönség is. A TV-ben való szereplés persze nemigen hozott pénzt a konyhára, de arra jó volt, hogy az emberek megvásárolják a „híres csillagjósnő" 1981 óta rendszeresen megjelenő évkönyveit, és privát praxist is kezdjen.

 

Ebből sikerült nekik anyagilag rendbejönni. Vettek egy szerény kis családi házat a város egyik északi, polgári külvárosában, egy rendes autót, később egy kis hétvégi házikót nagy kerttel a város távoli peremén.

 

Másik változás volt az életükben, hogy Lajos elkezdett komolyan foglalkozni a fizikával. Elektromágneses térjelenségekkel kísérletezik kis háztáji laboratóriumában. Valami eddig ismeretlen jelenséget fedezett fel pár éve, amelynek hasznosításáról tárgyal jelenleg több szakemberrel is. Kis ismertető füzetet írt róla, nagy érdeklődéssel olvastam akkoriban. Most építi a berendezést (otthon, saját költségére), amivel a jelenség érzékelhető, pontosabban mérhető lesz.

 

Süllősék háza furcsa egy barlang, elzárt külön világa két embernek, akik egész életüket együtt töltötték el, mert egyikük sem alapított családot. Kívülről nem mond semmit, az egyik legjelentéktelenebb épület a környéken. Az utcai ablak szines vitraux-rátéttel van belülről bevonva, ami megakadályozza a belátást, szükségtelenné téve a függönyt. A bejáratnál kis TV-kamera van, Lenke látja a szobájából, hogy ki érkezett, még mielőtt az illető megnyomná a csengőt. Minden szobában van valami hangközvetítő berendezés, tudnak beszélgetni egymással úgy, hogy egyik a földszinten, másik az emeleten tartózkodik.

 

Lenkénél vannak a könyvek, olyan irodalmár-dolgozószobája van. Lajos szobája pedig olyan, mint egy komputerjavító műhely, tele félig-meddig összeállított, vagy szétszedett masinákkal. A nappali egy múzeum, a falon mindenféle emlékek, képek, díszek lógnak igen nagy zsúfoltságban. Kényelmes fotelek, elegáns szőnyeg, szép kandalló egészítik ki a helyiséget. A kert nem nagy, a felét elfoglalja a laboratórium. Mindezt a birodalmat uralja a sziámi macska. Jelenleg csak egy, az eredeti Szultán macskájuknak az unokája, ha jól számítom.

 

Lenkével interjút készíteni nem lehet igazán. Túlságosan ismerjük egymást, és minden egyes kérdésemre olyan emlékáradat felsorolása következik, hogy azt nem lehet egy cikkben leírni. Mikor mondtam, hogy átmegyek beszélgetni a MagyarOnline.net munkatársaként, közölte, hogy vigyem a feleségemet is. Frissen sült pisztránggal várt, és először vacsoráznunk kellett.

 

Már néhány hónapja mondta, hogy Magyarországra akarnak hazaköltözni, miután itteni egzisztenciájukat felszámolják. Most megállapítottuk, hogy ez egyelőre tárgytalan, mert a jelen helyzetben az ingatlanok eladása szinte lehetetlen. Ha ez sikerül, a pénzt pedig akkor sem lehet elvinni, anélkül pedig mit csinálnának Budapesten? A tervet nem vetették el, csak elnapolták addig, ameddig majd újra kivitelezhető lesz.

 

Az asztrológus otthonában az ember általában a titokzatos dolgokat fürkészi nyugtalan szemmel. Keresi a sarkot, ahova a seprűket „parkolják" a boszorkányok éjfél után. Ha Süllőséket közelről vizsgálja az ember, rájön, hogy tulajdonképen ők "csalók", a szakma "árulói", mert Lenke minden cikkében, minden mondatában arra törekszik, hogy az „okkult" látszatát eloszlassa ennek az ősrégi tudománynak. Magyarázatai egyszerűek és világosak, egyénisége nyílt és barátságos, kifejezetten vidám, nincs benne semmi titokzatos.

 

Mivel az ismeretlen dolgokkkal szemben az átlagember félelemmel terhes agresszivitást tanúsít, igen sok ellenszenvvel küzdöttek mindig, még ebben a kis magyar társadalomban is, ahová szinte gyerekkoruk óta tartoznak. Félénk természetű emberek lévén, lassan elzárkóztak ezért a világtól, és csak a jó ismerősökkel érinkeznek. Ez a zárkózottság viszont nem jó dolog, külön örülök, ha egy-egy ünnepélyre, koncerte vagy egyéb rendezvényre sikerül őket kicsalogatni. Szemmel láthatólag élvezik ezeket az előadásokat, ahol magyar szót hallhatnak.

 

Továbbra is büszkén hangoztatják minden alkalommal, minden helyi találkozón magyar mivoltukat. A nyelvet is tökéletesen beszélik, több mint 50 évvel azután, hogy elszakadtak Magyarországtól. Ma is úgy érzik, hogy ezzel tartoznak hazájuknak.

 

 

Süllős Lenke szerepe a mai Argentínában

 

Az „El Anuario de Lily Süllös" asztrológiai évkönyv 1981 óta minden év elején megjelenik, és becslésem szerint legalább 100.000 példányt adnak el belőle az év folyamán. Alapos munka: leírja a csillagok és bolygók állását napról-napra, órára, percre, és felsorolja a hatásukat minden egyes emberre, születési dátuma szerint. Az ember kikeresheti, mikor kezdődnek a kedvező szakaszok különféle tevékenységeihez. Az évkönyvek minden évben más-más témára fektetik a hangsúlyt, például az egyik évben a „szerelem évkönyve" volt a cím.

 

Emellett Lenke rendszeresen szerepel a televízióban, hol egy hosszabb heti programban, hol rövidebb, naponta sugárzott rövid összefoglaló műsorokban, néha pedig mindkettő fut egyszerre más-más csatornákon, más időben. Ez egy igen időigényes munka (amiből direkt bevétel alig származik): hetente egy napot csak a felvételekkel tölt el, és persze az egész mondanivalót is össze kell állítani, megfogalmazni, élvezetes történetekkel kiszínezni, stb. Mindez csak azért, hogy hozza az ügyfeleket, és ezért veszik meg a könyveit is.

 

Minden programban, írásban és szóban egyaránt, Lenke kiemeli magyar mivoltát. Magyar címer van a polcon mögötte, általában jellegzetesen magyar öltözetben szerepel. Egyik magyarországi látogatásunk alkalmával mi is vásároltunk neki e célra alkalmas ruhát.

 

A könyvekből származó bevétel könnyített Süllősék sorsán, de a napi megélhetésük ma is a legnehezebb munkából, a konzultációkból jön össze. Lenke „divatban van", sok közéleti személy is jár hozzá, amit a legnagyobb diszkrécióval kezel. Csak elejtett kommentárokból tudom, hogy Menem egykori argentín elnök is állandóan látogatta Süllőséket, vagy Lenke volt gyakori vendége Meneméknek. Nem fogad akárkit: vannak erőszakos ügyfelek, akik nem a csillagok állását akarják megtudni, hanem ők akarják megmondani Lenkének, hogy mit szeretnének hallani. Ezeket - hol finomabban, hol erélyesebben, ha az udvarias hangnem nem elég - elutasítja. Szerinte ez egy tudományos munka, nem hajlandó senkinek pénzért bohóckodni, sem olyan tanácsokat adni, amelyek a bolygók állása szerint nem ajánlatosak.

 

Lenke egyik nagy érdeme és büszkesége, hogy 10 évvel fiatalabb öccse, Lajos - annak ellenére, hogy kisgyerekként érkezett Argentínába, és összes iskoláit spanyol nyelven végezte - tökéletesen beszél és ír magyarul (nem sokan beszélik ma már itt a magyart ilyen szinten).

 

Röviden megfogalmazva: Süllőséknél ma is érezhető valami „ideiglenesség", mintha az illetők - bár a hosszú száműzetés alatt aránylag jól alkalmazkodtak környezetükhöz - még mindig várnák az alkalmat a hazatérésre. Ez pár hónappal ezelőtt konkrét terv volt már, de most ismét egyszer meghiúsult, el kellett halasztani a dolgot. Én jól ismerem ezt a helyzetet: szegény apósom - 40 éves argentínai tartózkodása alatt - szintén így viselkedett. Sajnos, a rendszerváltást nem érte meg: pár hónappal korábban elvonult az égi vadászmezőkre.Kapcsolódó linkek:

Süllős Lenke


Kereshet név, földrajzi fogalom, foglalkozás, hobbi alapján!· A csillagok tudósa - ápr. 11
· Közel, de tizennégyezer kilométerre - nov. 27
Irjon nekünk! - Impresszum - Médiaajánlat - Súgó