2022. június 26. Címlapra!
[Regisztráció]  [Profil szerkesztése]  [Beállítások szerkesztése]  [Keresés]
[Magánüzenetek]  [Felhasználók listája [Bejelentkezés]
MagyarOnline.net Fórumok >> Kultúra >> Passion of the Christ - a film, a vallás kapcsán
Új topik indítása   Üzenet küldése
Ugrás a ( előző lap 1 | 2 | 3 )
 MagyarOnline.net  módosítás |   válasz erre |   profil |  2004-04-12 18:50   
Lacoka uzenete:2004-04-11 01:41, szigy:
-
Kedves szigy,

A harmadik nap, - a Jézus által is említett " három napon belűl űjra építem azt " - számomra is egyértelműen hasonló nagy jelentőséggel bír mint a nagypénteki csoda.

Az egyetlen dolog amiért erre most nem tértem ki az az, hogy Mel Gibson filmében is egy nyulfarknyi utalás van a feltámadásra, amiben kiderűl, hogy a rendezőnek ez alkalommal nem titkolt szándéka a Nagypéntekre helyezni a hangsúlyt. Ebből azonban én azt a következtetést sem vonnám le, hogy ez neki nem volt fontos. Csupán most kizárólag a nagypénteki brutalitást akarta szemléltetni.

 
 MagyarOnline.net  módosítás |   válasz erre |   profil |  2004-04-12 18:43   
Pompery Judit uzenete:Előrebocsátom, nem láttam a filmet. Van azonban az egész világon körülötte forgó vitában néhány dolog, amelyet egyszerűen nem értek.

1. Egyáltalán nem bizonyított, hogy a keresztény vallások alapját képező egész eseménysorozat, az újtestamentumi tanítás a korabeli ember számára egyáltalán ekkora horderejű lett volna. Tudtommal a hivatkozásra érdemes történetíró kortársak közül csak egyedül Josephus Flavius említi „A zsidó nép története” többszáz oldalas művében, és abban is mindössze egyetlen helyen egy mondattal szól Jézusról. Hogy ez jellemző-e vagy véletlen, azt ma, 2000 év távlatából nehéz eldönteni. Azt tudjuk, hogy Jézushoz hasonló hittérítő – hogy ne használjam a pejoratív hangzású szekta kifejezést – annak idején számtalan volt - a Holt tengeri tekercsek is egy ilyenről tanúskodnak -, így feltételezésem szerint a kortársak szemében Jézus egy lehetett a sok között. Hogy pont ebből lett a fél világra kiterjedő államvallás a következő évszázadok során, az a továbbiakban a véletlenek sorozatán is múlt. De elsősorban Pál apostol áldozatos tevékenységén, aki nélkül a semmilyen írásbeli dokumentumot, tézist hátra nem hagyó (még szemtanuk által sem) Krisztusi tanítás aligha hódíthatta volna meg a világot – feltámadás ide vagy oda. Elnézést, hogy pont Húsvétkor vagyok ilyen pátoszmentesen racionalista, de összefoglalva tudjuk, hogy a jó bornak is kell cégér, pláne utólag, ha senki nem él már azok közül, akik ittak belőle és tanúsíthatnák kiváló minőségét.

2. Hogyan lehet egyáltalán a történelmi hűségről vitatkozni, amikor történelmi szempontból semmilyen dokumentum nincs az eseményről. Mint tudjuk, az evangéliumok legkorábbika, 40, legfiatalabbja pedig kb. 200 évvel Krisztus után született, az evangélisták pedig egymásra építenek. Más szóval mindez szájhagyomány, amelyet az evangéliumok írásba foglaltak ugyan, de leírásuk történelmi szempontból helyszíni tudósításnak aligha tekinthetők. Ehhez képest egy művészi alkotás ezeket bárhogyan interpretálhatja. Az újtestamentum bármelyik leírásának leghűbb ábrázolása sem jelent automatikusan történeti hűséget, a valóság hű leképezését.

3. Gondolom, hogy aki ismeri a szigy által idézett evangéliumokat, azoknak nem kétséges, hogy úgy Pilátus mint a zsidó főpapok részéről politikai döntés született Jézus elítélésekor. Ez egyértelmű mindegyik leírás alapján. Különben is: melyik hatalom tűri meg a felforgatókat? Ebben semmilyen nemzeti, nemzetiségi, rasszista vagy egyéb „hátsó gondolat” nincs, pusztán politikai féltékenység, ill. a hatalomért vívott görcsös küzdelem, félelem. Megjegyzem, ennél kisebb dolgokért is elveszejtettek embereket. Az általános emberi jogok 17-18 évszázaddal később jöttek csak divatba. A világ pedig már akkor is ilyen kegyetlen volt, ebben semmi különlegeset nem tudok felfedezni.

4. Végképp nem értem az antiszemitizmus vádját. Bármilyen is legyen Mel Gibson ábrázolása, nem a hajánál fogva előrángatott ez a feltételezés ma, 2000 évvel az ábrázolt események után? Ahogyan a ma élő, nácizmus utáni harmadik német nemzedék nem érez felelősséget a hitleri éra alatt történtekért, ugyan mi köze lenne a mai zsidóságnak ahhoz, hogy Jézus két évezreddel ezelőtt egy politikai, hogy ne mondjam koncepciós per áldozata lett? Ez vihar egy pohár vízben, ill. akart/akaratlan(?) reklám a filmnek.

Mindenkitől elnézést kérek a nagyon is földhözragadt logikájú okfejtésemért, amely minden bizonnyal pogánynak tűnik. Ennek ellenére áldott Húsvétot kívánok – passióstul vagy anélkül!

 
 MagyarOnline.net  módosítás |   válasz erre |   profil |  2004-04-12 18:42   
szigy uzenete:


Jellemző: idéztem, hogy mire reagálok az első bekezdésben, és valamiért kiesett a szövegből. Mindegy, a Te szövegedben azonnal rátalálni.

 
 MagyarOnline.net  módosítás |   válasz erre |   profil |  2004-04-12 18:40   
szigy uzenete:
2004-04-10 19:11, Lacoka:
-
Kedves László,

Irod:

Erre a válaszom a szöveg közben is adott: a film nem tévesztett arányt, amikor a féltékeny zsidó főpapok által felheccelt (bocs a szóért) gyalogzsidók szerepét hangsúlyozza. Nem akartam ilyen élesen fogalmazni, és az is lehet, hogy többszörösen elszállt írásom korábbi három változatának valamelyikében ezt világosabban írtam meg.

Ezért nem értem, hogy amikor tiszteletre méltó tudós főrabbik nem tarják antiszemitának a filmet (hiszen a Biblia és a történelem szerint hiteles), a politikus vagy inkább politizáló zsidók pedig - egyikük ifjú, militáns rabbi - hisztériát kapnak, és tiltakoznak.

Stimmel. A négy forrásban egyetértünk. A nagypénteki római katolikus passió főleg Lukácsra, valamivel kisebb részben Jánosra támaszkodik, de alapjában szintén mind a négy szinoptikusra. Ha gondolod, hogy Gibson imáját meghallgatva Isten segített az alkotásban, én bólogatok, hogy bizony az úgy van.

A művészi mese, amit említesz, a lényegen semmit sem változtatott, még ha a kritikusok valójában nem a műértékkel foglalkoztak, hanem politikusoknak való, szemellenzőkkel korrigált szapulni valót kerestek.

Valami ilyesmi lehetett az a Rigojanos által kiemelt kritikusi hülyeség, hogy Pilátus némelyek szerint "túlságosan" pozitív a filmben. A csőcselékhez képest? Ez természetes. De a Bibliai forrásokban is - mint írtam - ő a máig tanított római jog alapján álló bölcs politikus, aki a birodalmat képviseli, és annak békéjéért felelős a lázongó zsidók között. És megőrzi a békét, bár mindegyik forrásban többször is merészen a tömeg szemébe mondja, hogy Jézusnak nincs bűne.
Csak ennyi, ami ebben a beszélgetésben Pilátus értékeléséhez tartozik. Korrekt és okos, míg a zsidók expressis verbis vállalják, hogy Jézus vére az ő és utódaik fejére szálljon. Nem én kértem ezt rájuk, ez az ő ügyük.

A Jézussal való találkozás sok esetben nemcsak azért kérdéses, mert a jelenések lényegileg szubjektív jellegű események, hanem azért is, mert aki ilyen, például Jézussal való találkozáson átesett, azon, ha csak nem vak és süket a lelke, nagyon meglátszik annak következménye.

És ne felejtsük el azt sem, hogy a jelenéseket imponáló kritikával fogadja a katolikus egyház: ma még Međugorje sem számít hivatalosan hiteles jelenési helynek.

Isten mosolyog, ebben biztos vagyok, hiszen a mindenben üldöztetést kereső, említett gyalogok hisztérikus reakciója elfojtott bűntudatból fakad. De nem mellesleg: az Újszövetségnek igen jó propagandáját keltik a dühödt tiltakozók. Az a két tiszteletre méltó rabbi, akiről hallgatok, nem hisztérikus. Két bölcs ember, akik nem a felheccelt és mindig őrületbe kergethető tömeget, hanem az egyetlen Istent képviselik.

Tulajdonképpen nincs igazi vita közöttünk. Bár egy ponton mintha mégis volna: igaz ugyan szerintem is, hogy Nagypénteken Jézus meghal, de a Szent Három Nap az én hitem szerint egyetlen összefüggő egység. Ugyanúgy beletartozik megváltásunkba a csütörtöki eucharisztia-alapítás, mint a nagyszombati feltámadás is. E két nap nélkül keresztény ember számára nem tartom értelmezhetőnek Jézus halálát, azaz a nagypénteki liturgiában (figyeld a szót!)megünnepelt eseményt. Mert a nélkül nincs feltámadás.

 
 MagyarOnline.net  módosítás |   válasz erre |   profil |  2004-04-12 18:39   
Lacoka uzenete:Kedves Szigy,

A kérdés tisztázva, valóban nem tartoztál magyarázkodással, én viszont nem szeretek senkivel szemben értetlenséget fenntartani, ha a tisztázás útja is lehetséges.

Egy kérdésem van azért irányodba, miután én most elolvastam írásodat: mit értettél szó szerint azalatt, hogy " Ugyanakkor nyilvánvaló, kik akarták az arámi, tehát nemzetisége szerint nem zsidó Jézus halálát ".

Másoknak is szívesen felhívom a figyelmét arra, amit Mel Gibson egy interjúban mondott: Ő mind a négy evangélium híreiből állította össze a forgatókönyv anyagát, és az egész alkotás elkészítése előtt, alatt és után nagyon sokat imádkozott.

Egyszóval igen-igencsak megharcolta Gibson e filmét, és hogy ő a Bibliában nem mindíg részletesen leírt események ilyszerű értelmezése mellett döntött lelke rajta, ez még nem hamisítás.

Pilátus személye egy kérdés lehet? viszont nekem nagyon tetszett, hogy a rendező hogyan merte vállani, hogy a Bibliában rövidre fogott helytartói családi beszélgetésből, ami a Bibliában Pilátus feleségének álmára épült, egy egész eseménysorozatot alakít.

Rigojanos: neked csak egy mondatocska, mert észrevettem, hogy egy felvetésedre nem válaszoltam: Valakinek megjeleink ma Jézus?

Ilyen ismerősöm sajnos a szükebb körben is van. Nem az a baj, hogy némelyek állítása szerint nekik Jézus megjelenik, hanem az, hogy nem látom a nyomát. Tudniillik ilyenkor a téma leginkább az, hogy hol, milyen ruhában, milyen fényben - egyszóval milyen pátoszos környezetben jelent meg, kevésbé arról, hogy az esemény annyira megrázta volna, hogy pl. megtért, hogy azóta jobban szerti a családját, az embereket, azóta nem panaszkodik állandóan, vagy éppen nem szid mindíg mindenkit.

Én megkérdőjelezem az ilyenfajta " jelenéseket ", illetve hitelt csak akkor adok neki, ha arra hosszútávon következtetni lehet az elbeszélő életében is.


Még egy szó Mel Gibson filmjéhez: Ha szabad elképzelnem, hogy Isten mit szól ahoz, amit Mel Gibson csinált azt is el tudom képzelni, hogy mosolyog. Hiszen szemmel láthatóan lázba került a szó szoros értelmében az egész világ a Jézus halálával kapcsolatos híradás nyomán, ezt egyetlen jó prédikáció nem váltotta ki ilyen egyetemes méreteket öltve. Emberek újra meg újra lázasan lapozgatják a bibliájukat, hogy a film hitelességét ellenőrizzék, mások Jézus halálának az általános oka felett vitatkoznak, megint mások még az interneten is erről beszélgetnek , egyszóval ma, ha rövid ideig is de az egész világ méltóképpen Jézus halálával foglalkozik, beleértve még nagypénteket is. Ennek talán még az Isten is örül.

Én pedig hálás vagyok, hogy valóban van kivel e témában is véleményt cserélni.

 
 MagyarOnline.net  módosítás |   válasz erre |   profil |  2004-04-12 18:37   
szigy uzenete:2004-04-10 15:40, Lacoka:
-
Kedves László!

Rövid időn belül megírt dühöngéseimből arra következtetek, hogy valamit félreértettem az írásodban. Majd újraolvasom, és ha rájövök, pukkadozás nélkül megírom.

Ha elnéztem valamit, kérlek, nézd el Te is, hogy a négyszeri elszállt írás kibuktatott. Nem mondom, hogy nem vagyok pukkancs, de sokkal jobban pörögtem, mint normális esetben, amikor az én reakcvióm helyén a Te írásodba rohantam, és úgy éreztem, mostani nagyon kevés időmből potyára görnyedtem itt összesen 16 órát csupán e tárgy miatt.

A hazai fórumokat azért ajánlottam, mert a magyarok istene-istentelensége azokban lakik. Ott lehet tanulni beépülést, trágárságot, valóvilágos szellemi színvonalat, was gut und trágár.

Azt hiszem, ezen a helyen szokatlanul élesnek találtam valamit. Igaz, pucér idegekkel élesebb a reakcióm.

Nem mentegetem magam, ha volna miért, sem tenném. Akkor egyszerűen bocsánatot kérnék, és passz.

Most vízszintesbe teszem a lábaimat, mert este - Te tudod - még hosszú utam lesz.

Adjon Isten Neked is boldog ünnepet!

szigy

 
 MagyarOnline.net  módosítás |   válasz erre |   profil |  2004-04-12 18:36   
szigy uzenete:szigy uzenete:2004-04-06 15:49, rigojanos:
- Kedves Rigojanos,

közben aludtam egy kicsit, családi életet is éltem, válaszoltam egy sürgős levélre, mostz itt vagyok, és felelőtlenül újra elkezdem. Sajnálatomra rövidebben, mint éjszaka, de így is kielégítőnek és használhatónak remélem, amit írok. Írandó vagyok, mint azt szebb nyelvű eleink mondták.
Vagyis megint ide, mert természetesen nincs időm, hogy tanácsot kérjek, hogyan megy a Word szövege a topicba, és ma is sietek.

Itt van mellettem az említett új protestáns és az új katolikus fordítás, de azt hiszem, elegendő lesz, ha a Károli-fordítást használom. Már szépsége miatt is.

Ha marad kérdésed, kérlek, tedd fel, válaszolok, amire tudok, illetve ha menet közben nem felejtek el valamire válaszolni.

Elsősorban Jézus "bűne", Pilátusnak kritikusok által kifogásolt pozitív szerepe, a történethamisítás(?) és a zsidók valóságos szerepe a kérdés.

Mielőtt kezdeném: ha visszavonulóban is, de kritikus vagyok, és sosem értettem azokat, akik a műveken 19. századi orosz forradalmi demokrata (később leninista mintára a "társadalmi valóságot" kérték számon (Dobroljubov, Csernyisevszkij, hiszen a műalkotás elsősorban önálló, zárt és egész világ. Itt a Biblia az a valóság, amit az alkotás forrásaként mégis számonkérhetünk. Amint az én állításaimat is, természetesen.

Máté:
"Az élő Istenre kényszerítelek téged, hogy mondd meg nekünk, ha te vagy-é a Krisztus, az Istennek Fia?
Monda neki Jézus: Te mondád. Sőt mondom néktek: Mostantól fogva meglátjátok az embernek Fiát ülni az Istennek hatalmas jobbján, és eljőni az égnek felhőiben
Ekkor a főpap megszaggatá a maga ruháit, és mondta: KÁROMLÁST SZÓLOTT. (A kiemelések végig csak tőlem - szigy.) Mi szükségünk van még bizonyságokra? Ímé MOST HALLOTTÁTOK AZ Ő KÁROMLÁSÁT.
Mit gondoltok? Azok pedig felelvén mondának: MÉLTÓ A HALÁLRA."
(Mt 26, 63-66.)
...
"Mikor pedig reggel lőn, tanácsot tartának mind A FŐPAPOK ÉS A NÉP VÉNEI JÉZUS ELLEN, HOGY ŐT MEGÖLJÉK."
(Mt 27, 1.)
...

"Monda nékik Pilátus: Mit cselekedjem hát Jézussal, a kit Krisztusnak hívnak? MINDNYÁJAN MONDÁNAK: FESZÍTTESSÉK MEG!
A helytartó pedig monda: Mert mi rosszat cselekedett? Azok pedig csak inkább kiáltozának vala, mondván: Feszíttessék meg!
Pilátus pedig látván, hogy semmi sem használ, hanem még nagyobb háborúság támad, vizet vévén, megmosá kezeit a sokaság előtt, mondván: ÁRTATLAN VAGYOK EZ IGAZ EMBERNEK VÉRÉTŐL; TI LÁSSÁTOK!
És felelvén az EGÉSZ NÉP, MONDA: AZ Ő VÉRE MI RAJTUNK ÉS A MI MAGZATAINKON."
(Mt 27,22-25.)

Márk:
"A főpapok pedig és az egész tanács bizonyságot keresnek vala Jézus ellen, hogy megölhessék őt; de nem találnak vala.
Mert sokan tesznek vala ugyan hamis tanúbizonyságot ellene, de a bizonyságtételek nem valának megegyezők."
(Márk 14, 55-56.)

"És meglátjátok majd az embernek Fiát ülni a hatalomnak jobbján, és eljőni az ég felhőivel.
A főpap pedig megszaggatván ruháit, monda: Mi szükségünk van még tanúkra?
HALLÁTOK A KÁROMLÁST. MI TETSZIK NÉKTEK? AZOPK PEDIG HALÁLRA MÉLTÓNAK ÍTÉLÉK ŐT MINDNYÁJAN."
(Márk 14,62-64.)

"Pilátus pedig felelvén ISMÉT monda nékik: MERT MI ROSSZAT CSELEKEDETT? Azok pedig annál jobban kiáltának: Feszítsd meg őt!"
(Márk 15, 14.)


Lukács:
"Mostantól pedig ül az embernek Fia az Isten hatalmának jobbja felől."
(Luk 22, 69.)

"Azok pedig mondának: Mi szükség van még bizonyságra? Hiszen mi magunk hallottuk az ő szájából"
(Luk 22, 71.)

"Monda pedig Pilátus a főpapoknak és a sokaságnak: SEMMI BŰNT NEM TALÁLOK EZ EMBERBEN."
(Luk 23, 4.)

"És mikor megtudta, hogy ő (Jézus) a Héródes hatósága alá tartozik, Héródeshez küldé őt, mivelhogy az is Jeruzsálemben vala azokban a napokban.
Héródes pedig Jézust látván igen megörüle: mert sok időtől fogva kívánta őt látni, mivelhogy sokat hallott ő felőle, és reménylé, hogy majd valami csodát lát, amelyet ő tesz."
(Luk 23, 7-8.)

"És az napon lőnek barátok egymással Pilátus és Héródes; mert az előtt ellenségeskedésben valának egymással.
Pilátus pedig a főpapokat, főembereket és a népet egybegyűjtvén,
Monda nékik: Ide hoztátok nékem ezt az embert, mint ki a népet félrevezeti: és ÍMÉ ÉN TIELŐTTETEK KIVALLATVÁN, SEMMI9 OLYAN BŰNT NEM TALÁLTAM EZ EMBERBEN, A MIVEL ŐT VÁDOLJÁTOK:
DE MÉG HÉRÓDES SEM; MERT TITEKET HOZZÁ IGAZÍTÁLAK; ÉS ÍMÉ SEMMI HALÁLRA VALÓ DOLGOT NEM CSELEKEDETT Ő."
(Luk 23, 12-15.)

"Ő pedig harmadszor is monda nékik: Mert mi gonoszt tett ez? SEMMI HALÁLRA VALÓ BŰNT NEM TALÁLTAM Ő BENNE..."
(Luk 23, 22.)

János:
"Kajafás (főpap) pedig az vala, a ki tanácsolta vala a zsidóknak, hogy jobb hogy ember vesszen el a népért (hogy ne menjenek oda római katonák rendet csinálni az adó miatt lázongó zsidók között)."
(Ján 18, 14.)

"Vivék azért Jézust Kajafástól a törvényházba...
Kiméne azért Pilátus ő hozzájok, és monda: Micsoda vádat hoztok fel ez ember ellen?
Felelének és mondának néki: Ha gonsztevő nem volna ez, nem adtuk volna őt a te kezedbe.
Monda azért nékik Pilátus: Vigyétek el őt ti, és ÍTÉLJÉTEK MEG ŐT A TI TÖRVÉNYEITEK SZERINT. Mondának azért néki a zsidók: Nékünk senkit sem szabad megölnünk;
Ismét beméne azért Pilátus a törvényházba, és szólítja vala Jézust, és monda néki: Te vagy a Zsidók királya?
Felele néki Jézus: Magadftól mondod-é te ezt, vagy MÁSOK beszélték néked én felőlem?
Felele Pilátus AVAGY ZSIDÓ VAGYOK-E ÉN? A TE NÉPED ÉS A PAPIFEJEDELMEK ADTAK TÉGED AZ ÉN KEZEMBE: mit cselekedtél?
Felele Jézus: Az én országom nem e világból való. Ha e világból való volna az én országom, az én szolgáim vitézkednének, hogy ÁT NE ADASSAM A ZSIDÓKNAK. Ámde az én országom nem innen való.
Monda azért neki Pilátus: Király vagy-é hát csakugyan? Felele Jézus: Te mondod, hogy én király vagyok. Én azért születtem, hogy bizonyságot tegyek az igazságról. Mindaz, aki az igazságból való, halgat az én szómra.
Monda néki Pilátus: MIcsoda az igazság? És amint ezt mondá, ÚJRA KIMÉNE A ZSIDÓKHOZ, és monda nékik: ÉN NEM TALÁLOK BENNE SEMMI BŰNT."
(Ján 18, 28-38.)

Kedves Rigó, íme a négy evengelista Károli Gáspár fordításában, és kizárólag a filmbeli történettel foglalkozva.Szerinted is igy van?>

A válasz a fenteiből kilvasható. Pilátus a Római Birodalom egyik periférikus területén képviselte Rómát. Ő a ma is ismert és alkalmazott római jog szerint ítélkezett, és Jézust minden forrás szerint ártatlannak találta. Nemcsak Pilátusra, Rómára is jellemző, hogy szemet húnytak az egyistenhit fölött, ami viszont Rómában volt "halálra méltó". Nincs mit mondanom azokról a kritikusokról, akik VALAMIÉRT túlságosan pozitívnak találják a római jogalkalmazót, és aránytalanul(?) nagynak a zsidók szerepét.

Ugyanakkor nyilvánvaló, kik akarták az arámi, tehát nemzetisége szerint nem zsidó Jézus halálát.

Pilátus, illetve a római törvények egyértelműen ártatlannak találták azokat, akikre a Biblia szerint a zsidó főpapok voltak féltékenyek, és el akarták pusztíttatni a törvényesség látszatával. Pilátus nem volt erre hajlandó. Ezért hivatkozott a zsidók Mózestől kapott törvényeire. Mózesnél halállal kell lakolnia annak, aki káromkodik. Csakhogy ezzel szemben áll a "Ne ölj!" parancsa. Vagyis a zsidó ítélkezés önmaga alapjaiba botlott bele.
Végül a BÉKESSÉG HELYREÁLLÍTÁSA VÉGETT kellett Jézust megfeszíteni, nehogy a római katonák menjenek a helyszínre rendet csinálni.A történelem az, ami a Bibliában áll. Ítélhetsz fölötte Magad is, vajon hamisított-e Gibson, vagy sem.

A Passió azonban csak 'szenvedés' értelemben áll helyt. Ez a szenvedéstörténet azonban önmagában egy ösznépi aljasság története. Nem az ítélet miatt következett be, amint az sem, hogy Jézusnak nem kellett eltörni a lábait, hogy meghalljon. (A keresztre feszítés lassú, fulladáshoz vezető kínhalál kezdete: amikor már nem tudja szöggel átütött lábaival abban a testhelyzetben lélegzetért emelgetni a megfeszített, nem képes lélegzetet venni. A két "lator" még élt, Jézus azonban előbb meghalt úgy, hogy nem volt ok eltörni a lábait megfulladásáért. Így esett, hogy "csontja nem töretett", ahogy azt az ószövetségi próféták jövendölték.
Számunkra nem ez a borzalmas halál a lényeg, hanem az, hogy MINDANNYIUNKAT megváltott. Nem mert Istennek szót fogadva meghalt, "hűséges maradt a halálig, mégpedig a kereszthalálig", hanem mert feltámadt. Minden, az egész élete, a szenvedése, a halála azért történt, hogy legyen feltámadás.
Ha így tetszik: bűnbak volt a Bárány. Nem az történt, hogy ráfogták a nemzetség bűneit, és kikergették a pusztába, mint a bűnbakot volt szokás, hanem ő maga vette vállára a világ, AZ EGÉSZ VILÁG ÖSSZES BŰNÉT, és MINDENKIT megváltott a bűneinek rabszolgaságából. A váltságdíj ő maga volt. Jézus, mint valóságos ember. Azonban mint valóságis Isten győzte le a halált, és az egész világ ezt ünnepli. Azok az ateisták is, a zsidók is stb., akikért tegnap, Nagypénteken imádkoztunk.

Remélem, minden kérdésedre sikerült válaszolnom. Ha nem, kérdezz, és tudásom szerint válaszolok továbbra is.

ÁLDOTT ÜNNEPEKET MINDNYÁJATOKNAK!

Szeretettel: szigy

 
 MagyarOnline.net  módosítás |   válasz erre |   profil |  2004-04-12 18:35   
Hunor uzenete:Kedves Szigy!

Megneztem, nem talalom en sem az irasodat. Mivel masnak mindenkinek sikerult irnia, hosszut is, rovidet is, ezert ugy gondolom, a hiba valahol Nalad, a beiras/ elkuldes kozben tortenhetett (nalam pl. ilyen nem tortent, pedig en is sima felhasznalokent irok a forumba, tehat ha valakinel egy hiba megjelenik, azt nekem is kellene latnom). Megegyszer a biztonsag kedveert a hasznalati utasitas: Bejelentkezes, topik kivalasztasa, majd pedig a topik neve alatt az Uzenet kuldese feliratra torteno kattintas, iras, majd Rendben. Igy mennie kell. Hogy miert nem sikerult a korabbi uzeneted kuldese, azt sajnos nem ertem, es azt sem, hogy regebben akkor hogyan sikerult, es most pedig miert csak a rovid (hiszen ma is harmat irtal). Mindenesetre nem a forumban lehet a hiba, bar lennebb azert irok ket elkerulendo dolgot. Ami meg hasznos tanacs lehet, amit Fredi is irt meg: ha nagyobb irast irsz, erdemes eloszor Wordben pl. megirni, es aztan bemasolni, es ugy kikuldeni.

Ket dologra meg figyelj megis, amikor irsz:

- ne egy adott uzeneten felett levo sarga csikon levo uzenet szora kattints,
- ha nagyon hosszat irsz (idoben legalabbis), akkor lejarhat a bejelentkezes hatarideje.

Remelem, az uj tanacsokkal felvertezve nem lesz maskor gond, es igy irsz a korabbi temakban is, pl. nyelveszet kapcsan.


Kedves Lacoka, Szigy!

Szigy, figyelmesen atolvastam megegyszer a korabbi hozzaszolasokat, de nem ertem, hogy miert valthatta ki a lenti megjegyzesed Lacoka irasa. En mint moderator nem latok kifogasolnivalot, szemely szerint pedig orvendek annak, hogy lelkesz, vagyis egyhazi szemely oldalarol is olvashatunk velemenyt. Javaslom, az esetleges nezetelterest szemelyes vonalon privatban, az esetleges tartalmi/ nezeti elterest pedig ervekkel a forumban vitassatok meg.

Udv,

Hunor

 
 MagyarOnline.net  módosítás |   válasz erre |   profil |  2004-04-12 18:33   
Lacoka uzenete:Kedves Szigy,

Igazából nem tudom mi érintett ilyen érzékenyen az általam megfogalmazottakban, így nem tudok semmit hozzá szólni.Azért azt gondolom hogy a vallásháború egy kissé eltúlzott fogalmazás.

Ha azért gondolod hogy bár egy gondoladban megkérdezed, hogy mit miért és hogyan goldoltam, és legközelebb úgy minősíted a jelenlétemet, lehet, hogy nem árt az ügynek.

Mivel azt sem tudom, hogy neked mi a véleményed a dolgokkal kapcsolatban ezért sejtelmem sincs, hogy hol ütközött ilyen extrém formában a nézetünk, hogy a topik bezárását, vagy az én kizárásomat javaslod.

Én örvendtem a te írásodnak amit most írtál, és alapjában véve egyet is értek vele.

Elgondolkozva kritikai megjegyzésedről üdvözöllek és én is veled együtt imádkozom bárhol is legyél, ugyanazért a megváltó hatalomért, ugyanazokért a hívőkért és hitetlenekért, áldott ünnepeket kívánva

László

 
 MagyarOnline.net  módosítás |   válasz erre |   profil |  2004-04-12 18:32   
szigy uzenete:


2004-04-10 04:01, rigojanos:
-
Kedves Rigojanos!

Most köszöntem meg Melinda lapját nyilvánosan. Amit a köszönet mellé írtam, Rád is tartozik.

Hunorra is. A hiba nem az én gépemben van, eddig 16 (Tizenhat) órán át írtam Neked (is), de hiába. Valahova elmentődött az anyag, de a kereső nem találja.
Nem gondolod, hogy csoda történt?

 
 MagyarOnline.net  módosítás |   válasz erre |   profil |  2004-04-12 18:31   
szigy uzenete:
2004-04-10 11:40, melinda:
-
Kedves Melinda!

Köszönöm a csodás lapot.
Azóta újfent megírtam a Passióval kapcsolatban felmerült Rigó-kérdésekre a dolgozatot. Immár negyedszer. Négy-négy óra alatt, mivel szeretem az alaposságot.

Amikor rákléikkeltem a Rendben szóra, valami valahova letöltötte, és előkerült a MON virágüzlete. Ugyanakkor megtudtam, hogy ismét be kellene jelentkeznem.

Nem estem kétségbe, addig klikkelgettem, amíg elő nem került újra a dolgozat.

Rendben. Klikkeltem, megint letöltötte valahova (csak nem tanulmányozza valaki, hogy "nincs-e benne criticai vagy chemiai úton rejtett üzenet"? - mint ezt Jókainál olvashatjuk.)

Valahol tehát megvan a válasz. Csak éppen ott nincs, ahova küldtem. Meg máshol sincs, mivel a kereső nem tud róla-

Kértem Hunort, nézzen utána, mert nekem ebből a (4 x 4 =) tizenhatórás melóból egyelőre elég.

A lényeget elmondom: Pilátus a mai is használatban levő római jog alapján nem találta bűnösnek Jézust, amint a zsidók sem, hiszen nem káromkodott.
Mózes törvényei szerint a kármokodó halállal lakol. A végrehajtás azonban nem lehet emberé, mert emberre ez vonatkozik: "Ne ölj!". Ezért mondta a zsidóknak Pilátus, hogy ítéljék el a saját törvényei szerint.
Lényege, hogy valamennyi forrás szerint a féltékeny főpapjai által felheccelt zsidóság lázadással fenyegető viselkedése kényszerítette Pilátust a politikai döntésre: két ember közül kit enged szabadon a tömeg. A többit tudjuk.
Illetve mégsem.
Hiszen a passió, azaz a szenvedés és a halál volt az út a feltámadáshoz, amivel MINDENKIT megváltott. Ezért imádkoztunk tegnap, Nagypénteken a zsidókért is, az ateistákért is stb.

Remélem, Hunor megtalálja az írást. Már csak azért is, mert - mint láttam - lacóka nevű aufklärista már vallásháborúba kezdett a topikban, amit emiatt vagy bezárni lesz szükséges, vagy lacókát kell majd valahogy átirányítani a magyarországi napilapok és a többi médium fórumainak szerzői közé.

Áldott ünnepeket kíván
szeretettel: szigy

 
 MagyarOnline.net  módosítás |   válasz erre |   profil |  2004-04-12 18:29   
Lacoka uzenete:Kedves rigojanos!

Ha egy kicsit is a vallási felsőbbrendűség hatását keltettem, hát nem volt célom, hiszen magam is megvetem azt. Viszont amit nem akartam megspórolni, s nem tudom, hogy azt sikerült-e átadnom, a meggyőződésem egy Istenfiú egykori születése a halála felett.

Rendben van. Legyen neked igazad. A filmnek van egy filozófiai üzenete, bár én inkább etikai-erkölcsi mondanivalót mondanék, hiszen ebben a filmben, ellentétben az egykori Franco Zefirelli filmmel, nem Jézus tanítása hanem a halála a hangsúlyos.

Neked mit mondott a film? Szerinted van ilyen ember aki a Jézus szerepet a valóságban végigcsinálta?

Nem inkább rajzfílmet kellett volna Mel Gibsonnak alkotnia, hiszen az egész olyan mesés? Annak a végén legalább az ember undor nélkűl le tudja vonni a pozítiv tanulásokat.

Kétségbevonás? Létezik-e Amerika számomra? Megmondom öszintén nem. Mert soha nem láttam. Vagy mégis? Talán igen, mert sokan beszélnek róla. No meg a hatásai. Igen, az ember kétségbe vonhat valamit de az egy kicsit mindíg a belső védekezési mehanizmusával áll összefüggésben. Hiszen ha beismeri a létezését, annak valamilyen hatását kéne megvalósitsa az életében, az meg nem mindíg kellemes.

Van egy ismerősöm aki ezt így fogalmazta meg: nem akarok az Istenről tudni, mert akkor meg kell változtassam az életem. Igen, ennek a filmnek a megtekintése azoknak válik " teljes " értékű etikai-erkölcsi példaképpé és utmutató filmmé, akik akarják hinni, hogy volt egy ilyen Jézus aki ezt végigcsinálta. Akik ezt nem hinnék szerintem Jézusban legfeljebb egy bolondot látnak, aki meg kellett egye a levest amit főzött.

Kétségtelen, hogy mindenki levonhat következtetéseket a film láttán, de érzéseim szerint a legmélyebb mondanivalóját csak az érti meg aki nyitott annak ( a Bibliai ) világnak a keresésére és befogadására. Ez még nem jelenti azt, hogy egyébként felesleges megnézni.

Ami az Isteni világ létezését illeti, bizonyítani csak a hatását lehet, de el akarja-e fogadni az ember? Az ember például a békét és megbocsátást csak alternatívának tekinti ( ha az nem mond ellent olyan érdekeinek amit csak háborúval, vagy éppen háborusággal tud elérni ), míg a Biblia világa célnak és alapvető magatartásformának. No nem nem sorolom tovább, illetve ha szükséges azt is megtehetem.

S ami az egyéni interpretáció kérdését illeti bennem inkább az a kérdés forrong: miért nézte meg a filmet? Egy példával szeretném szemléltetni hogy miért fontos ennek a tisztázása: egy férfi a barátjának a születésnapjára érkezik. Rengeteg gyönyürűen elegánsan öltözött ember, jó hangulat uralkodott. Egyszercsak észrevesz a tömegben egy kopasz rongyosan öltözött férfit s azután nem tudja a szemét róla levenni. A buli végén csalódottan ment haza, azt mondogatván, hogy hogy lehet valaki ilyen érzéketlen, hogy egy ilyen felemelő alkalomra így jelenik meg. Miután az ünneplő barátja közölte, hogy őt ez nem zavarta, akkor már vele is baj volt, hiszen hogy illik bele egy ilyen neveletlen férfi képe az amúgy jónak " készült " buliba.

Nem gondolod, hogy ez a szegény férfi egy csodás alkalom csodás hangulatával szegényebb maradt?

Örvendek a kérdésednek, remélem érthető a reflektálásom

 
 MagyarOnline.net  módosítás |   válasz erre |   profil |  2004-04-12 18:27   
rigojanos uzenete:Kedves Lacoka,

Egyetlen egy dolgot kell a film láttán tisztázni: a fil mondanivalójának a lényegét csak azok értik meg, akik vagy birtokosai, vagy legalább keresői az istenfélelemnek.

Itt nem egeszen ertek egyet Veled. A film mondanivalojanak megertesehez nem kell istenfelonek lenni, de meg csak hinni sem isten letezeseben. Elsosorban filozofiai mondanivaloja van a filmnek, a Bibliai tortenet csak szinteret ad sokkal univerzalisabb, tarsadalmi, politikai, tortenelmi, es erzelmi jelentosegnek.

Tudniillik Krisztus nem a zsidók miatt halt meg, hanem miattad és miattam, a bűnös ember miatt. S noha ezt némelyek kétségbe vonják ha tetszik ha nem így van.

Hm. A "ketsegbevonast" definialhatnad. Jezus halalanak nyilvanvaloan az emberiseg osszes buneert valo aldozathozatal jelentoseget tulajdonitottak mar ket evezrede, de mikor ketsegbe vonasrol beszelunk, az jelentheti Jezus letezesenek ketsegbevonasat, illetve a keresztre feszitesenek tulajdonitott jelentes megalapozottsagat, de az utobbi allitast vegul is mivel lehet megcafolni vagy megerositeni gyakorlatilag?

A kritika még a baráti körben is jellegzetes volt. Némelyek Mária katolkius módra való túlszerepeltetését jegyezték meg, mások a szeges ostorzás bibliai alaptalanságát, mások mást. Hát nem jellemző?

Dehogynem. Es szerinted mi az oka? Tobb is lehet, peldaul a Bibliaban olvasottakat az az altal keltett szemelyes benyomas ellenere egy koztes szemely interpretaciojan keresztul hallani. Vegul is gondolj arra, hogy mikor elolvasol egy konyvet peldaul, a fejedben megelevenedik minden pillanata, a sajat tapasztalataidon es erzelmeiden keresztul tulajdonitasz egy szubjektiv jelentoseget neki - aztan valaki filmre viszi, es a karakterek masok, a tortenet kreativ alakitasokon ment at, es az alkoto filteren atjovo kep idegesitoen nem hasonlit arra, ami szamodra eddig a realitas volt.

Vagy lehet egy tudatalatti szkepticizmus is? Ezt mar emlitettem mashol, de errol is eszembe jutott, hogy ha valaki azt mondja neked, hogy latott egy repulo cseszealjat az ejszaka kozepen, nem vonod hatarozottan ketsegbe a lehetoseget. Viszont ha egy melyen hivo ismerosod azt mondja neked, a lelkesznek, hogy latta Istent megjelenni, es szolt is hozza, milyen a reakciod?

 
 MagyarOnline.net  módosítás |   válasz erre |   profil |  2004-04-12 18:24   
rigojanos uzenete:


Kedves Szigy,

Mindenre válaszolok, amit kérdeztél, idézem majd az idézendőket, lehet, hogy több fordításban is.

Alig varom

 
 MagyarOnline.net  módosítás |   válasz erre |   profil |  2004-04-12 18:23   
Lacoka uzenete:


Ha vér akkor legyen vér.

Mikor kb. egy hónappal egy bibliaórán a szolgálattevő lelkes véleményét és ajánlását hallottam a fílmről nem voltam meggyőződve, hogy meg fogom nézni. Aztán mikor két hét múlva ugyanaz a személy - miután megnézte a filmet - visszafoggott lelkesedéssel beszélt ugyanarról a filmről, eldöntöttem, hogy mindeképpen megnézem.

Hogy lehet, hogy valaki láttatlanba dícséri, majd miután látja visszafogja magát? - kérdeztem magamban.

Eddig ez a negyedik Jézus élete, illetve Jézus életével kapcsolatos film amit láttam. Nem hasonlítanám össze őket, mégis azt kell mondanom, ha Mel Gibsonnak a nagypéntek megelevenítése volt a célja - bármilyen kegyetlennek hat - tökéletesen sikerült.

Tudniillik egy dolog az ha valaki a vértől udnorodva nem kívánja különösebben ezt a filmet megnézni, de más ok igazából a tartózkodásra nincs.

Hihetetlenűl " nyersen " szemléletes és összefüggő, szimbólumaival félreérthetetlen és sokatmondó.

Egyetlen egy dolgot kell a film láttán tisztázni: a fil mondanivalójának a lényegét csak azok értik meg, akik vagy birtokosai, vagy legalább keresői az istenfélelemnek. Tudniillik Krisztus nem a zsidók miatt halt meg, hanem miattad és miattam, a bűnös ember miatt. S noha ezt némelyek kétségbe vonják ha tetszik ha nem így van.

Ha a zsidóknak, mint bármely más embernek vagy népnek, ilyen alapokon van bűntudata, az csak az üdvösségét szolgálja, akkor lehet lelkiismeretfurdalása Krisztus halála miatt.

Viszont a filmet ha antiszemitizmussal jellemezné valaki, akkor leghamarabb a " rómaiak " kéne a fejüket felkapják, hiszen a film " horrorisztikiájának " a legaktívabb részvevői nem a zsidók, hanem a rómaiak.

Másrészt pedig a vértől undorodni? Döbbenetes hogy Mel Gibson milyen őszintén merte felismerni és képernyőre vinni azt, hogy milyen az ember.

Persze a mai ember érzékeny jótékony hívő lelke érzékenyebb, és nem kíván szembesülni ezzel az elvadult, magából kiőltözött emberrel, de a valóság ma sem mutat mást. A külömbség ma csak annyi, hogy az ember gonoszságáról és gorombaságáról szóló hírek ma rendszerint rendszerint kikozmetikázva kerülnek a nagyvilág elé. Politikai okok uralják a való világ képének bemutatását, mint egyébként Jézus korában is.

Sírni tudtam volna. Könnyeimet magamba folytottam, s megpróbáltam meggyőzni magam, hogy azért én erre a kegyetlenségre mégsem lettem volna képes. Viszont mikor a garanciákat kerestem döbenettel kellett megállapítanom, hogy bizony semmi biztosítéka nincs annak, hogy más lettem volna.

Mikor körülnéztem a moziban, síró embereklet láttam-hallottam. Máskor, mikor egy film utolsó jelenete véget ér a moziteremben az emberek szinte idejekorán felállnak is kiindulnak, most azonban a villanyok meggyúlta, és az emberek maguk elé meredve küzküdtek a gondolattal: hol voltam én e filmben.

A kritika még a baráti körben is jellegzetes volt. Némelyek Mária katolkius módra való túlszerepeltetését jegyezték meg, mások a szeges ostorzás bibliai alaptalanságát, mások mást. Hát nem jellemző?

Pedig szerintem ez a film semmi másra nem kéne rávezessen mint annak a valóságára: Ez az ISTENEMBER érettem ment a halálba, miattam vállalta a szenvedést, nekem szól, érrettem folyt az a rengeteg vér.

Lehet, hogy a vér folyásának oka kellemetlenűl érinti az emberiséget, és azért a nagy tiltakozás?

 
 MagyarOnline.net  módosítás |   válasz erre |   profil |  2004-04-12 18:22   
melinda uzenete:


Rigó és Szigy, ez igen!
Élvezettel olvastalak Benneteket. Gratulálok!!!
Kiváncsian várom Szigy ígért válaszát!
Áldott ünnepeket Mindannyiotoknak!

Szeretettel ajánlom:
Reményik Sándor (1890-1941): A KERESZT FOGANTATÁSA

_________________
Melinda

 
 MagyarOnline.net  módosítás |   válasz erre |   profil |  2004-04-12 18:21   
szigy uzenete:Kedves Rigojanos!
Kénytelen voltam máshol járni, és most is mindjárt indulok. Mindenre válaszolok, amit kérdeztél, idézem majd az idézendőket, lehet, hogy több fordításban is.
Mostanában három elfogadott, magyar nyelvű keresztény fordítás él: 1. A Károli-féle, aminek gyönyörű nyelvezete nemzeti kincs, még ha sok szakember görcsöl is, mivel némely kifejezései ma már egészen mást jelentenek. Amí hajdan azt jelentette Mátétól, hogy 'aki képes (értelemmel) befogadni, fogadja be', ha kirekesztjük valahogy mai fogalmainkat, megállhat ugyan, de ma kissé duplafenekű az ékes nyelvezettel írt felszólítás Jézustól: "Aki beveheti, vegye be" (Mt. 19, 12.)
Amint kissé soknak találják napjainkban az egyházi vezetők a nemzeti szövegromlást, sok szövegen változtattak, nem ritkán vitathatóan. Csak egy katolikus példa: az Üdvözlégyben már nem malaszttal, hanem kegyelemmel teljes Mária. Ha a kegyelem teológiai értelmét vesszük, akkor is egészen más, mint a malaszt. De "kijavították" közérthetőre(?), holott nem a kívülállóknak szóló szöveg ez, és nincs baj abból, ha néhány gyerek azon röhög tudatlanságában, hogy Mária szerintük "malaccal" teljes.
Más kérdés, hogy a keresztény egyház felekezetei a világhoz való szellemi közel maradás végett néhány költői, de ma már csak mint költői, tehát nehezebben érthető szöveget igyekeznek a mai nyelvhez közelebb hozni. Károli Gáspár az úgynevezett középmagyar nyelvet beszélte, és fordításával segített az ómagyar nyelven alig túl levő köznyelvi magyart nemzeti nyelvvé tenni. Ez a nyelvi és erkölcsi szépség sajnos a hitelességgel is ütközik. A II. Vatikáni Zsinat liturgiareformja hiteles nemzeti fordításokat igényelt. Ez két nagyszerű bibliafordítást eredményezett. Néhány éve jelent meg mindkettő.
Van egy protestáns fordítás, ami Dr. Raj Tamás főrabbi, történész és nyelvész megállapítása szerint alapvető tévedéseket tartalmaz, mivel egyes kifejezéseket nem eredeti értelmük szerint fodítottak fordítói.
Alig egy-két évvel korábbi a katolikus fordítás. Ez értelem szerint fordított, sőt szerkesztői az egyes evangelisták eltérő szóhasználatát is helyesen értelmezve, egységes nyelvezetű, világos könyvet adtak közre.
Ez a mű számos lábjegyzettel is segít az értelmezésben. Az eredeti héber (stb.) textusokat olyan szinten és minőségűre fordítva tartalmazza, hogy a héber nyelv magyar tudósai nem találtak benne semmi hibát.
Ezt a három fordítást használom majd a kérdéseidre adandó válaszhoz.
Addig is türelmedet kérem, nincs mese, mennem kell.

 
 MagyarOnline.net  módosítás |   válasz erre |   profil |  2004-04-12 18:21   
Zuloaga uzenete:


Hány rongyot kérsz?

 
 MagyarOnline.net  módosítás |   válasz erre |   profil |  2004-04-12 18:17   
rigojanos uzenete:2004-04-06 19:43, kaytee:
-
Rigó, kinevezünk a MON filmkritikusának, jó?


Az a fizetestol is fugg azert.

 
 MagyarOnline.net  módosítás |   válasz erre |   profil |  2004-04-12 18:16   
Kaytee uzenete:Rigó, kinevezünk a MON filmkritikusának, jó?
Sokkal élvezetesebb volt a te leirásodat olvasni, mint a számtalan "hivatásosét", amiben előtte részem volt.
Semmiképpen nem néztem volna meg a Passion-t, de igy legalább tájékozottabb lettem róla.
Nincs poltikai, vallási oka, hogy nem vagyok rá kiváncsi. Csak éppen nem birok vért látni. Ez egy fóbia, tudom, de sajnos fizikailag rosszul leszek vér láttán, sőt erőszak hallatán is, mert el szoktam takarnia a szemem.

 
 MagyarOnline.net  módosítás |   válasz erre |   profil |  2004-04-12 18:16   
Zuloaga uzenete:Már megsem nézem a filmet.
Mindent tudok róla - általatok.


 
 MagyarOnline.net  módosítás |   válasz erre |   profil |  2004-04-12 18:15   
rigojanos uzenete:Kedves Szigy,

A Biblia Pilátusa is nyitott: "hát zsidó vagyok én?" - így kiált fel, amikor "káromkodás" miatti ítélkezésre akarják bírni, és kijelenti, Jézus nem bűnös.

Te nyilvan jobban ismered a Bibliat mint en, ugyhogy ez erdekelne - a kritikak kozott olvastam olyat, hogy Pilatust sokkal pozitivabban festette le Gibson, mint az a tortenelmi (Bibliai) leirasokbol kitunik.

Szerinted is igy van?

Egyet azonban kérek mindenkitől, aki megnézi a filmet: legyetek szívesek utána elolvasni Lukácstól a feltámadásról szóló részt...

Jut eszembe, Gibson azt mondja, hogy o a negy evangelium alapjan irta a forgatonyvet. Ezzel indokolja a zsidoknak tulajdonitott jelentoseget. Az evangeliumok viszont nemcsak Jezus halala utan evtizedekkel (valtozo politikai kornyezetben es a kereszteny terjesztese reszekenti "propagandakent") irodtak, de ugy tudom, hogy egyre nagyobb szerepet tulajdonitottak a zsidoknak; a negyedik a sorban tobbet, mint az elotte levok. Ez azert erdekes, mert igy meg nehezebb azt allitani, hogy Gibson a "tortenelmet" megcafolva festette le az esemenyeket.

A film szenzációs, miként a Biblia is mint könyv, de a feltámadás nélkül csak a szenvedésről szól, nem pedig arról a véres útról, ami megváltásunkhoz vezetett.

A filmben vegul is benne volt a feltamadas is, ugyan csak nehany kepkocka erejeig.

 
 MagyarOnline.net  módosítás |   válasz erre |   profil |  2004-04-12 18:14   
szigy uzenete:Rigó jobb ezzel a recenzióval, mint a hivatásos kritikusok zöme, jóllehet (vagy éppen ezért) nem tért ki a szakmai megoldásokra.
Mivel a fogadtatás általában és főként nem szakmai, hanem politikai hangsúlyt kapott, örömmel olvastam ezt a bölcs írást. A Biblia Pilátusa is nyitott: "hát zsidó vagyok én?" - így kiált fel, amikor "káromkodás" miatti ítélkezésre akarják bírni, és kijelenti, Jézus nem bűnös.
Nincs miért túlmagyaráznom. Egyet azonban kérek mindenkitől, aki megnézi a filmet: legyetek szívesek utána elolvasni Lukácstól a feltámadásról szóló részt, hiszen az egész borzalmas szenvedés azért történt, hogy feltámadhasson Krisztus.
Még valami: Mária számolja a korbácsütéseket, és a biztosan halálos mennyiségnél eggyel kevesebbet kap Jézus. Ilyen állapotban cipeli keresztjét (történelmileg annak vízszintes ágát), ebbe a fizikai megpróbáltatásba is bele kellett volna halnia ronggyá vert testtel, de bele kellett volna halnia abba, amibe mások is belehaltak akkoriban: szívelégtelenségbe, infarktusba a kivégzőeszköze cipelésének ténye miatt.
Megfeszíttetése előtt potenciálisan háromszor is meghalt. A film szenzációs, miként a Biblia is mint könyv, de a feltámadás nélkül csak a szenvedésről szól, nem pedig arról a véres útról, ami megváltásunkhoz vezetett.

 
 MagyarOnline.net  módosítás |   válasz erre |   profil |  2004-04-12 18:13   
Valeria uzenete:


En sajnos nem tudom vizualisan osszecsapni a kezeimet, de virtualisan en is tapsolok Neked Rigoka, nagyon jo volt az elemezes.

 
 MagyarOnline.net  módosítás |   válasz erre |   profil |  2004-04-12 18:13   
Bobe uzenete:Rigo jo voltal


 
 MagyarOnline.net  módosítás |   válasz erre |   profil |  2004-04-12 18:11   
rigojanos uzenete:Szoval megneztem a Passion-t. Hol is kezdjem?

Peldaul a filmet kapott ket leggyakoribb negativ kritikanal.

1. Az eroszak -- En sokkal inkabb egy erzelmileg nehezen feldolgozhato temat lattam megelevenitve, mintsem egy horrorisztikus emberkinzas reszletes bemutatasat. Az a tortura, aminek Jezus ki volt teve ugyan alapveto resze a tortenetnek, eppen ezert emelkedik a verfurdobe torkollo fizikai kinzas primitivsege fole egy sokkal komplexebb filozifai mondanivalo magassagaba.

Az a sokk, ami az elso veres filmkockaknal az arcunk ele tette a kezunket, rovidesen atvaltozott a tortenet integralt reszeve, de a latvany jelentosege szempontjabol onmagaban mellekes reszlette. De ne ertse felre senki, nem trivialitasrol beszelek.

Ami miatt elgondolkodtatott az eroszak merteke, az pusztan az volt, hogy jozan paraszti esszel ennyi kinzast fizikailag keptelen elviselni egy ember, arrol nem beszelve, hogy meg ket labra tudjon allni, es egy, a testsulyanal x-szer nehezebb targyat a vallan cipelni. De amennyire ez a reszlet mellekesnek hangzik az olvaso szamara (feltetelezem), ugy a kinzas effektusainak merteke sem kozponti kerdes a tortenet szempontjabol.


2. Anti-szemitizmus -- Minden visszakozasom ellenere kerestem a filmben okot arra a tuzviharra, ami ala Gibson kerult a zsidoellenesseget tekintve. En azt hiszem, hogy akar az obszcenitas, vagy a rasszizmus, az anti-szemitizmus felismeresehez sem kell professzornak lenni. Barmi legyen is Gibson apjanak szemelyes meggyozodese - gondolok itt a rendezo/szinesz apjanak Holokauszt letezese irant erzett (nem titkolt) szkepticizmusara, amit sok kritikus belepojegynek tekintett a "Mel Gibson egy Antiszemita" nevu taborba - ahogyan a szulei szemelyes meggyozodeseert nem felelos egy gyerek, ugy ebben a filmben meg kevesbe lattam burkolt, vagy nyilvanvalo nyomat anti-szemitizmusnak.

De hogy reszletesen is megindokoljam, hogy en miert nem lattam semmi idevonatkozot a filmben. A Passion-ben anti-szemitizmust felfedezni velok tobbsege arra hivatkozott, hogy Gibson forgatokonyve szerint Jezust a zsidok vadoltak meg, fogtak el, hurcoltak meg az ezzel egyet nem erto Pontius Pilate-ot sarokba szoritva, mig az "kezeit mosva" atengedte a dontest a zsido papok eloljarojanak, Caiaphas-nak, aki a zsido nep hangos kovetelesetol feltuzelve, keresztre feszittette a magat Messiasnak, illetve a zsidok kiralyanak hivo forradalmart. De barmilyen gyengenek, objektivnek, vagy nyiltabb gondolkodasunak festette is le Gibson Pilatust (ellentetben a szemellenzos, verszomjas zsido papokkal), a kormanyzo ugyanugy erdektelen volt Jezus sorsat illetoen. Az egyetlen dolog, amit Pilatus szem elott tartott, hogy a sajat boret mentse Cezar elott, aki kivegeztette volna Pilatust, ha az hagy kitorni egy forradalmat. Mert Jezusnak eleg kovetoje volt mar akkor, akik kozosen nemcsak az vallasos eloljarok hatalmat fenyegettek volna, de a puszta letezesukbol adodo ellentmondas es felhaborodas tomeges lazadashoz vezetett volna a megosztott meggyozodesu nep kozott. Gibson egyebkent eleg idot, es eleg nagy mennyisegu filmkockat szentelt a filmben a Jezust koveto, tamogato, es toluk telhetoen segito zsidoknak, ami onmagaban megneheziti a film anti-szemita alafestes vadjanak jogossagat. Es ami a legfontosabb, a zsido eloljarok bune aligha rohato fel a zsidok szamlajara altalanossagban, es Gibson sem kiserel meg ilyen messzire menni, mikor Jezus “gyilkosait” mutatja be. Sot meg itt hozzateszem azt is, hogy a viselkedesuket tekintve legverszomjasabbak a romai kormanyzot szolgalo es koveto katonak kozul kerultek ki, sokkal kevesbe a tomeg-hiszteria “aldozataiva” valt zsido nep kozul.

Es hozzateszem, hogy a kozott, hogy Gibson abrazolasa szerint Jezus keresztre fesziteseert zsidok is felelosek, illetve, hogy Gibson anti-szemita, elegge meresz kozvetlen kapcsolatot nemhogy keresni, de talalni is.


Ami a film kreativitasat illeti – Azt hiszem nem vagyok egyedul azzal, hogy nem eroltetem meg magam, hogy feliratos filmeket nezzek. A Passion az elso olyan 100%-ban feliratos film volt, ami az elso perctol az utolsoig magahoz huzta a figyelmemet, es minden porcikammal ott tartott, erzelmileg es szellemileg egyarant. Olyan kapcsolatot volt kepes teremteni Gibson a nezovel, hogy a film teljes mondanivalojat magadeva tetted, es minden szava kristalytisztan landolt a tudatodban. Olyannyira, hogy bizonyos reszeket nem feliratozott. A Jezust kinzo katonak a brutalitas teljes atelese es elvezese kozben nem voltak nemak, es Gibson ugyan nem tette olvashatova az elhangzottakat, olyan kifinomultan a kezeben volt mar a szemlelo akkorra, hogy nyelvi hatarokat irrelevansa teve minden szot ertettunk. Es itt visszaterve a filmben abrazolt eroszak ok nelkuli tulzottsagat kifogasolokra – azzal, hogy az eroszakot elkovetok verbalis hozzaallasat Gibson lenyegtelennek tartotta stilisztikailag, felulemelkedett a brutalitas brutalitas kedveert torteno olcsoan szimplisztikus abrazolasan, es sokkal intellektualisabb, a tortenet mondanivalojahoz melto jelentosegure emelte. Az emberiseg osszes buneert valo aldozathozatal volt a szenvedes lenyege (a tortenet szerint), nem a fizikai kinzas grafikussaganak latvanya.


Ami meg erdekes volt – Satan abrazolasa stilusos volt, es eredeti. Fokent, mert semleges nemukent mutatta; sem no nem volt, sem ferfi. Tobbszor megjelent a film alatt, eloszor a legelso jelenetben, ahol Jezust probalta kiserteni. Majd kesobb a kinzasok alatt itt-ott, viszont a keresztre feszites alatt nem.

A film Jezus halalara koncentralt, illetve eletenek utolso 12 orajara, mig az eletenek legismertebb epizodjai (az utolso vacsora, a hegyi beszed, “civil” munkaja, mint acs, a betegek gyogyitasa, stb), csak flashback jelenetekben jott elo itt ott. Ezek kozul az egyik, Mary Magdalene megmentese a megkovezes elol, annyira eredetien volt megrendezve, hogy mar azert a masfel percert megeri megnezni a filmet. Olyan kifinomult stilussal, es kreativitassal volt abrazolva, hogy szerintem a filmtortenelem legjobb 100 jeleneteben helye lenne.

A konkluzio az, hogy szepen elkeszitett film volt, fuggetlenul attol, hogy a nezo hivo katolikus-e vagy kezbe vette-e valaha a Bibliat.

 
Ugrás a ( előző lap 1 | 2 | 3 )
Új topik indítása   Üzenet küldése
Irjon nekünk! - Impresszum - Médiaajánlat - Súgó