2021. szeptember 22. Címlapra!
[Regisztráció]  [Profil szerkesztése]  [Beállítások szerkesztése]  [Keresés]
[Magánüzenetek]  [Felhasználók listája [Bejelentkezés]
MagyarOnline.net Fórumok >> Család, szabadidő, érdekességek >> Feminizmusról beszélgetünk
Új topik indítása   Üzenet küldése
Ugrás a ( 1 | 2 következő lap )
 ibolyai  módosítás |   válasz erre |   profil |  2005-12-01 14:01   
2003-02-16 22:52, melinda:
Szerintem a nok hibaja hogy visszamaradnak: butak a nok, ez a sajna igazsag. Ahelyett hogy sajat szemelyuket erositenek, ahelyett hogy megszilarditanak a sajat helyzetuket, mindig csak a ferfi malmara hajtjak a vizet. Mindenik gyurakodik a hazassagi igaba, mind gyereket akar es utana meg o beketlenkedik. Hazassag, gyerek elott kell esszel gondolkodni, fiatalkorban kell megerosodni nem akkor amikor mar tul keso. Az anyak hibasak mert nem beszelik meg ezeket a dolgokat a lanyaikkal - legalabb a lanyoknak kellene elkerulni valahogy azt ami az anyjuknak betette a kaput. Udv.,

 
 Ferencz Zsuzsanna  módosítás |   válasz erre |   profil |  2005-11-29 04:01   
Igen, kedves Fellegvár, ez a kétfejű sas.
 
 fellegvar  módosítás |   válasz erre |   profil |  2005-11-29 02:47   
Az ujonnan elinditott Férfiak, funkciók, stb. topik tarsa lenne ez ?
 
 melinda  módosítás |   válasz erre |   profil |  2003-04-24 10:14   
Visszhang: http://digilander.libero.it/osservletter/ecomagdolna.htm

 
 melinda  módosítás |   válasz erre |   profil |  2003-02-16 22:52   
Szervusztok, sajnos csak most jutottam ismét ide.
Teljesen egyet értek Veled Ria!
Az biztos, akinek tehetsége, képessége, megfelelõ képesítése van, az nem elégszik meg, nem elégedhet meg csak a háztartási szereppel.
Azoknak jó ez, akiknek nincs semmiféle szakmai ambíciójuk, vagy iskolázatlanok. Egy tanult - ráadásul ha felsõfokon -, értelmiségi vagy szakmát tanult nõnek nem elegendõ - mint ahogy a férfinek sem! - csak a család, otthon körüli tevékenység, többre vágyik jogosan a háztartásbeli státusznál.
Mint ahogy a férfinek jogában áll tanulni és képeznie magát, ugyanúgy a nõnek is. S az otthoni, családi munkában, gyereknevelésben is együtt kell kivenni a részét mindkét szülõnek, s nemcsak az egyik házastárs - legtöbbször a feleség - kárára kell megoldani az otthoni munkamegosztást! (Persze az más kérdés, ha valaki csakis a családot választja annak ellenére, hogy lehetõsége lenne a családi otthonon kívül tevékenykednie. Lehessen szabadon választani, s ne valamilyen - külsõ-, belsõ - kényszer szülte eredmények legyenek a választások!)
De sajnos, mivel a nemzeteket leginkább férfiak irányítják, édes keveset tettek és tesznek még a mai napig is a családokért, s legnagyobb százalékban mindig a nõ a vesztes, õ kerül mindenképpen háttérbe!
Elég csak megnézni a történelem folyamán évezredeken/évszázadokon át a nõk helyzetét, tanulási-taníttatási lehetõségét! S még most sem mondhatjuk, hogy megoldódott a nõk helyzete! (Nem szólva a tõlünk eltérõ, más típusú társadalmakról!)
Tisztelem azokat az asszonyokat, akik csak a családnak élnek, de engem csak ez nem elégít ki: nem azért szereztem felsõfokú végzettséget, hogy a négy fal közé zárva házicselédként éljem le életem... Még akkor sem, hogy akármilyen nagy szeretet vezérel. A szeretet, a család szeretete nem kell, hogy kizárja a családon kívüli szakmai, szellemi, mûvészi, vagy egyéb alkotásvágyat, ambíciókat!
Csak ne említsem azt a jelenlegi visszás helyzetet, ahol a gyermekgondozási segély - már ahol van! - után a kismamák sokszor nem tudnak visszamenni munkahelyükre, kiteszik a szûrüket. S ez otthon, Magyarországon most egyre inkább bevett szokás: elég a magyar rádiómûsorokat hallgatni! Aki gyesre akar menni, elbúcsúzhat a munkahelyétõl: erre van a legnagyobb tendencia...
Sajnos az utóbbi idõben az anyai hivatást - ami tulajdonképpen egy külön egy szakma! - és a munkahivatást szembeállítják: család/anyaság VAGY karrier ahelyett, hogy család/anyaság ÉS karrier (munkahely, szakmai hivatás). Aki otthon marad, azoknak a kapcsolatai leszûkülnek, a kapcsolatokat elveszítik az otthon dolgozó anyák: elszigetelõdnek. Ez utóbbi vonatkozik az otthon dolgozó távdolgozókra is. Annak ellenére, hogy a törvény tiltja, mégis a munkahelyeken nyíltan kimondják, hogy nem gyermekes anyákat keresnek, s nem veszik fel a munkahelyre, vagy a gyes után felhalmozódott szabadság jogcímén rákényszerítik otthonmaradásra, majd pedig felmondanak nekik, elbocsájtják õket! 30 évesen már öreg munkavállalóknak tekintik, úgyhogy számításba sem veszik õket.
Otthon most a nõk több mint a fele inaktív a családon kívüli foglalkoztatottságot tekintve, amiben nagy arányú a rejtett munkanélküliség!...
Egy képzett nõnek mind a kettõ fontos: anyaság és karrier (házon kívüli munka). (A karrieren értsük ne csak a vezetõ állási posztokat, hanem általában egy sikeres szakmai életpályát.)
A nõ nem arra született, hogy csak és elsõsorban másokat (férfit) szolgáljon ki, hogy a férfinek legyen csak támasza!!! Ha nem a férfiak a fizikailag erõsebbek jogán diktálta szokások, szokásjogok, törvények, tradíciók szerint alakultak volna a dolgok, talán a világ is emberségesebb lenne, s talán az a sok öldöklés, háborúzás sem lett volna és lenne! (Nem azért szülünk hogy háborúba küldjük meghalni gyermekeinket!)
A társadalmi-történelmi férfiak-diktálta munkamegosztás és az elõítéletek a nõt mindig a második sorba állították, ha nem éppen az utolsó helyre - s történik ez napjainkban is -. S hadd hívjam fel a figyelmet arra, hogy a történelem folyamán ismert - s bizony lehettek volna még többen is hivatalosan elismertek! - nõk - anyák, feleségek - akik kiléptek a mindennapi élet megszokott világából, s különleges körülmények között bebizonyították: akarat, tennitudás, gondolkodás dolgában nem állnak egy szemernyivel sem a férfiak mögött. S ez bizony elgondolkoztató, fájdalmas, igazságtalan is egyben, hogy az idõk során játékszerré, "buta babává", "házicicává", stb., rabszolgává vagy csupán "csak" anyává, a "nagyszerû" férfitulajdonságok továbbörökítõjévé lett nõk csak különleges alkalmakkor bizonyíthatták nem is a nagyságukat, hanem egyáltalán azt, hogy emberek, s emberségüket, tehetségüket, képességüket az élet minden területén, még a tudományokat is beleértve. S ma sem sokkal különb a helyzet: egy nõnek triplán meg kell küzdenie mindenért! Számtalan példát lehetne felhozni. De nézzük csak a régebbi korokban tudós nõket: nem volt elég a grófi cím sem ahhoz, hogy elismerjék a jogát, sõt a képességét a tudományhoz! (Elképzelhetjük, milyen esélyeik lehettek a más társadalmi osztályokból származó hölgyeknek!...) Itt van az elsõ magyar orvosnõ esete a XIX sz. utolsó három évtizedébõl: Hugonnay Vilma, eleinte egy gyermekes asszony, Szilassy György földbirtokos felesége (akitõl aztán el is vált, s másodszorra házasságot kötött Wartha Vincével) külhonban - a zürichi egyetemen, amelyet csak kb. 1869/70-es években (nem emlékszem a pontos dátumra, talán 1872?) nyitotta meg kapuit a nõk elõtt!!! - végezte el az orvosi egyetemet, mert akkoriban hazánkban ezt képtelenségnek tartották. A zürichi kórház sebészeti osztályán több mint egy évtizedig dolgozott megbecsülten, mégis, amikor hazatért, hogy otthon gyógyítson, nem ismerték el orvosnak! Csak bába lehetett otthon; 22 évig kellett harcolnia, újra és újra bizonyítani a környezete - újból tanulnia és vizsgáznia! -, a férfiakból álló tudós világ, néha önmaga számára is, hogy képes a tudományok megértésére, az emberi szellem nagy értékeinek befogadására - s ami még merészebbnek hatott, mûvelésére is. Sérelmei, megaláztatása nem befelé fordulásra indították, hanem harcra. Kérte és követelte - sok hasonló más nemzetiségû nõtársa ugyanígy cselekedett -, hogy a nõk tanulhassanak, s a férfiak mellett, azokkal együtt részt kapjanak a tudományos munkában! Ugyanis a férfitársadalom betolakodónak tekintette a nõt, aki évezredes férfi-diktálta hagyományokon akart rést ütni!...
S a mai nap is mi tapasztalható? Tanulni most már lehet, de elhelyezkedni?!... Nem kell sajnos messzire mennünk!!!...
Na és a nagy nevelõk terén hogyan állunk? A férfiak a történelem során mindig úgy gondolták: nevelni csak õk tudnak. A legszebb cáfolat a magyar pedagógia áldozatokra késztetõ hõs korszakának néhány nagy nõalakja és munkája! A híres gróf Teleki család leszármazottjának, Teleki Blankának esete erre kitûnõ példa! Élete úgy indult, mint korának bármely más, hasonló társadalmi ranggal rendelkezõké: kedvtelésbõl fiatalkorában mûvészi pályára készült, festészetet és szobrászatot tanult. Nagynénje, Brunszvik Teréz ösztönzésére és hatására választotta életcéljául a nõnevelést. A XIX. sz. derekán Pesten magyar tanítási nyelvû leánynevelõ intézetet létesített. Ez volt az elsõ középfokú leányiskola hazánkban, amelyben az oktatás szakköri rendszerrel folyt. De igazi emberi nagysága és elhivatottsága a magyar szabadságharc idején mutatkozott meg: Szegeden pénzzel és élelemmel segítette a sebesülteket. A bukás után menekülteket bújtatott és a forradalmi láng továbbfejlesztéséért külföldi forradalmi körökkel levelezett. Írásait a bécsi rendõrség elfogta, a haditörvényszék 10 évi börtönre ítélte, amelybõl 5-öt a hírhedt kufsteini várbörtönben ki is töltött. Kiszabadulása után betegen külföldre ment és Párizsban halt meg, hazájától távol , mint megannyi más hozzá hasonló magyar ebben a korban, aki a nagybirtok nyújtotta, életre szóló kényelmet felcserélte a lélek, az emberség tüzével...
Több mint 30 évvel ezelõtt, az elsõ magyar csillagásznõ, Dr. Detre László, az akkor világhírû magyar csillagásztudós munkatársa és - késõbb - felesége valamikor így vallott: «Amikor idekerültem - 1933-ban -, fényt csak a csillagos égbolt s télen a hó ragyogása adott itt esténként. A parkot mindenfelõl erdõ övezte. Éjjelente, amint a megfigyelõhelyre mentem, szinte ijesztõ volt a csend. Kicsit féltem is kezdõ csillagász koromban, bár be nem vallottam volna senkinek. Jaj, micsoda évek voltak! Micsoda évek... Négyen voltunk az intézetben mindössze... A férfikollégák persze bizalmatlanul, idegenkedve fogadtak. Mit keres itt egy fiatal nõ? De amikor látták, hogy 'férfi módra' dolgozom, minusz 15 fokos hidegben sem restellek kimenni a távcsõhöz, és megszülettek az elsõ tudományos eredményeim is, elfelejtették 'születési hibámat', azt, hogy nõ létemre csillagász lettem... ha elgondolom néha, hogy évtizedek múltak el úgy, hogy napi 2-3 órát aludtam...Míg a gyerekek kicsik voltak. Kora hajnaltól kora reggelig pihentem - persze altatókkal - egy keveset. S ha kérdik, hogy bírtam, sose tudom a választ. Szerettem. Elmondhatalnaul szép pálya ez...Arra nem is gondoltam, hogy férjhez menjek, és gyerekeket neveljek, s biztosan magamban éltem volna az életet, ha nincs... közös program Detrével... A csillagászat õsi mesterség, mégis egészen fiatal tudomány. Kepler a választóvonal. Õ volt az elsõ törvényalkotó. ...Õ a modern csillagászat alsõ óriása. De..., nem borzasztó, hogy most a XX. században...reneszánszát éli az asztrológia? (Nb.: hozzátehetjük hogy már a XXI-ben is!) Megáll az ész!... Mindig valami tehetetlen harag fog el, ha asztrológiáról, a csillagjóslásról hallok vagy olvasok. Nem volt még elég ebbõl a képtelen ostobaságból? Nem nõ ki ebbõl soha az ember?..."

M.

 
 Ria  módosítás |   válasz erre |   profil |  2003-02-04 19:39   
Az eredeti uzenet hossza miatt most az idezestol eltekintek, de ez az uzenet valasz Bab beirasara....

Mar bocsanat, de akkor ezek szerint a nonek nincs mas feladata, es az raadasul szent es serthetetlen, mint hogy a csaladi tuzhelyet orizze es ferjenek tamasza legyen?????

Ezt te teljesen komolyan allitod? Ezek szerint egy nonek a 8 altalanoson kivul nincs is szuksege tanulasra (na esetleg meg egy kicsire) csak szepnek (foleg lelkileg) es beket sugarzonak kell lennie? Lehet, hogy a hiba bennem van, de en azt ami a fejemben van (es elvileg nem tul keves) nem csak a ferjem es tarsasaga szorakoztatasara ohajtom hasznalni. Vagy gyereknevelesre, bar ahhoz aztan tenyleg kell tudas es turelem is

Szakmat tanultam es a szakmamban elegge sikeres vagyok, ha egy kulfoldi allast annak lehet tekinteni. Nincs az a ferfi, akinek a kedveert visszaminositenem magamat "hazicicanak", akinek az is eleg kell, hogy legyen, hogy minden este meleg etellel varja haza az urat.

Nem mondom azt, hogy nem fogadom el vagy nem becsulom azokat a noket, akik a foallasu anyasagot, illetve haziasszonyi letet valasszak, de ez nem lehet kotelezo eletcel minden nonek, csak azert mert nonek szuletett!

RIA

 
 rigojanos  módosítás |   válasz erre |   profil |  2003-02-03 18:21   
2002-12-30 06:27, bab:
-
A nô feladata az lett volna, hogy otthonossá s harmonikussá alakitsa a Földet.

Es helyette mi tortent szerinted?

 
 melinda  módosítás |   válasz erre |   profil |  2003-01-04 18:26   
Az 1990-es évek ipari társadalmaiban már szinte senki sem kerülheti meg a nõkérdést, jóllehet a tanszékvezetõk és a minisztériumi igazgatók többsége nem kifejezetten rajong ezért. Egyre erõteljesebbé válnak a nõi lobbira, illetve közvetlenül a nõkre irányuló nyílt vagy burkolt szidalmak, rágalmazások: a nõk ott vannak mindenütt, folyton igényelnek valamit, s eközben a nõket támogató tervezetekre és bizonyos nõi arányszámokra hivatkozhatnak; igyekeznek tudományos képesítést szerezni, készek a versenyre, a megmérettetésre, ráadásul maguk mögött tudhatják az EU-nak a nemek egyenlõ bánásmódjára vonatkozó irányelveit, valamint számos döntés esetében az Európai Bíróságot is. A nemek viszonylatában a politikai korrektség (political correctness) hiánya és fõleg a szexuális zaklatás elharapódzása botránnyá fajult...
Tovább:
http://members.tripod.com/eszmelet/33/zimmermann33.html


 
 melinda  módosítás |   válasz erre |   profil |  2003-01-02 16:46   
Elképzelhető, hogy egy radikális feminista Gitty láttán megcsóválná a fejét, és belevágna a lelkesítő feladatba, hogy felszabadítsa őt az “iga” alól, amely alatt szemmel láthatóan “nyög”. A fejkendős és szerény házi ruhát viselő Gitty, csecsemőjével a karján, alig megkülönböztethető a hasszid Szatmár szekta többi női tagjától. Az a látvány, ahogy ezek az asszonyok kikísérik a hosszú oldalfürtös, ciceszes , kaftános és térdzoknis fiaikat iskolába menet, a XIX. századi Magyarország képét idézi elénk. Ez a megfigyelésünk ugyanakkor egyáltán nem hozza zavarba ezeket az asszonyokat. Az életük szándékosan a múltból táplálkozik, szándékosan vágják el a modern élethez kötődő szálakat. Főként jiddisül beszélnek, nem olvasnak újságot, nem néznek TV-t. Sokan vezetni se tanulnak meg.
Azok a nők, akik a szatmári, a vizhnici és a belzi hasszidok világában élnek, aligha mutatnak bármi hasonlatosságot azokkal a modern ortodox nővéreikkel, akik részt vettek az Ortodoxia és Feminizmus konferencián 1998. februárjában...
Folytatás:
http://www.c3.hu/~szombat/h9903h.htm


 
 Balu  módosítás |   válasz erre |   profil |  2002-12-30 12:08   
Az ókori Egyiptomban valóban nem volt gond az EGYENJOGUSÁG.----természetes volt----
Így van ez ma is,csak van aki nagy dolgot csinál belőle.A világ nagyot fejlődőtt:ahol szeretet van ,ott béke is:és ott a CSALÁD is!

Kinek a feladata a szeretet megteremtése??Mikor kinek!

A föld is csak forog..ettől független:FEMINIZMUS...ha egyáltalán van manapság még ilyen.Minden ember egyszeri és megismételhetetlen:MIÉRT NE TEHETNÉ azt amiben örömét leli?Miért korlátoznánk a létezőt?Milyen jogon?Miért feminizmusnak hívjuk.....Ma ez Közösség,ahol MINDENKINEK saját feladata van.Kívánom végezze örömmel és jó egészségben,azt amivel örömet szerez Magának és ezáltal Másoknak is.))

Szevasztok:Balu
_________________
a lélek a legértékesebb részünk,mert képes az igazságot felfogni és szeretni.

 
 bab  módosítás |   válasz erre |   profil |  2002-12-30 06:27   
Elolvastam az eddig leirtakat, s ha megengeditek, akkor leirnam mit gondolok en errol a dologrol, egyaltalan a nôk szerepérôl, felemelkedésük lehetôségérôl s legmélyebbre való bukásukról az egész Teremtésben.
Mert egyetlen teremtmény a Földön nem süllyedt olyan mélyre mint a nô. S mindezt önmaga hozta létre. A nô arra teremtetett a Világmindenségben, hogy a lángot ôrizze, ki lett választva mint a fény utáni szent vágyakozás lángjának ôrzôje es ezzel a legfinomabb érzés képessége adatott neki hogy akadálytalanul fogadhassa a szépség, a harmónia, a szeretet sugárzásait és hogy azokat a legtisztább modon vezesse tovább a férfihoz, az ôt mindenkor korulvevô környezetéhez. A nô a fény hordozója és sugárzója. Alapvetôen ez volna alaprendeltetése barhol él a Földön s bármit tesz.
A nô bárhova érkezik, bárhol feltünik, mindenhol azonnali hatást képes gyakorolni. Adva vannak a nôknek ezek a szent képességek. Azonban a nôk mindezt a képességet ellenkezôjére használták, használják. A sugárzást, mely belôle ered mert adatott neki, nem arra használja, hogy felemelje,megnemesitse környezetét, nem arra, hogy elevenen tartsa a szépség, a tisztaság és harmónia utáni vágyat a lelkekben. Tartó oszlopként, támasszá kellett volna a nônek válnia, létezése által kiváltott mindenfajta megnemesülést, erôsödést mint egy hid, fényszálként az élet forrásaként mint a Tisztaság, Harmónia, Szeretet utáni vágyakozás lángjának ôrzôje... Milyen messze állunk mindettôl! Szinte szép tündérmesének tünik csak mindez. Alaphivatását tekintve a nô kudarcot vallott, mint soha, egyetlen teremtmény sem a Földön. Olyan ajándékokkal volt/van fölvértezve a nô, melyek birtoklása soha nem engedhette volna meg lezuhanását. Egész világrészt ránt magával a sötétségbe.
Alapfeladata ilyen egyszeru lett volna, erre rendeltetett, erre teremtetett. A környezet megnemesitése a tisztaság örökös beáramoltatása által, amit erzesei finomsagaval kizarolag a nô képes közvetiteni. ô lenne az, aki rögziti a férfit a fényhez, ô a 'Mindenek' Reménye, a támasz, melyre a férfinak szüksége volna müködése során a Földön.
Az a nô, aki aláveti magát a kizárólagos ész uralmának, igaz nôiességét nyomja el. A józan ész az érzôképességet befalazza.
A nô tisztasága hüségében ölt testet. A valódi hüség azonban csak igaz szeretet által nyilvánul meg, soha nem szenvedélyekben vagy fantáziákban.
A nô feladata az lett volna, hogy otthonossá s harmonikussá alakitsa a Földet. Az otthont az igaz szeretet szentélyévé kellett volna változtatnia; nem csak a test felüdülésének, pihenésének, hanem a lélek harmónikus felfrissülésének szigetévé is.

Bab

 
 melinda  módosítás |   válasz erre |   profil |  2002-12-28 23:30   
(F)elszabadulnak-e a nők?
Feminizmus Magyarországon

Különös helyzetbe kerültek a kelet-európai rendszerváltozások után a volt kommunista országok feminista kezdeményezései...
Folytatás:
http://www.hetivalasz.hu/cikk.php?id=1317

Én meg ehhez a következõket fûzném hozzá:
A családban anya és apa mindent együtt: gyereknevelést, házimunkát.
Ha én mint nõ meg vagyok áldva nem egy, de több tehetséggel, képességgel, tudással, szakmailag (elméletileg és gyakorlatilag magasan és jól képzett vagyok) hajt az örökös és sokoldalú alkotótevékenység, semmivel sem vagyok kisebb rendû szakmai és értelmi teljesítményeimben a férfi társaimnál nem elégedhetek meg csak a szûk családi környezettel.
S vérlázító, hogy ugyanolyan vagy még jobb teljesítményért, képességért, képesítésért alacsonyabb bérrel szúrják ki a nõ szemét a férfi kollégával szemben, s hogy a munkavállaláskor is hátránnyal indulnak a nõk, mert nõk!
Azért, mert az én szüleim dolgoztak én és a húgaim nem lettünk bezárkózottak és depressziósak.
Ez utóbbi veszély azért állhat fenn, mert igazságtalanul embertelen a nõk számára a küzdelem olyan természetes emberi jogokért, ami mindenkit megillet, lett légyen nõ avagy férfi: a (tovább)tanuláshoz való jog, a kenyérkeresõ munkához való jog legyen akár hajadon vagy férjezett.

Csak egy kérdés: Hány férfi hagyott fel állásával azért, mert megnõsült s hány nõ kényszerült akarata ellenére - nem szabad választásból - arra, hogy ott hagyja munkahelyét, mert férjhez ment, vagy legkésõbb, mert gyereke született (gyerekei születtek)?!...
Sajnos itt Olaszországban a szegénység és a magas munkanélküliség nõnemû! S ha valaki ráadásul nem is bennszülött olasz, annál nehezebb a dolog!
Itt a mentalitást illetõen bizonyos eszmei területeken és meglátásokban az elmékben - férfi és nõiben egyaránt - javarészt még a sötét és korlátolt középkor honol, ha az országos statisztikát nézzük, s ez nemcsak az én véleményem. Le lehet térképezni, mely tartományokra jellemzõ leginkább ez a helyzet. Erõs történelmi, szociológiai, politikai gyökerei vannak... De van sok pozitív kivétel is szerencsére...

 
 ex-MON-tag3  módosítás |   válasz erre |   profil |  2002-12-24 02:12   
Az ókori Egyiptomban nem volt gond az egyenjoguság.
Természetes volt.
============


Ami érdekes és szomoru,az Mária Magdolna szerepe a történelemben,amit a latin egyházatyák csaknem 15 évszázaddal ezelõtt, a Nyugat kezdetén a Magdolna-alak kitalálásával írásban akartak rögzíteni, nevezetesen az ösztönösség és a test megölése között, a kurválkodás és az életszentség között, a bûn és a kegyelem között vezetõ emberi életutat, annak végsõ soron zátonyra kellett futnia. Legkésõbb a reneszánsz óta a megvetett bûnös nõbõl és szajhából ingerlõ kurtizán lett, ahogyan Tizian ábrázolja a 16. században. A ledér hetéra és a hamis társasági dáma, ahogyan Shalom ben Chorin, a zsidó ökumenikus látja õt ma. Vagy a Jézus Krisztus Szupersztár rockopera gyöngéd Groopie-ja.

A Vatikánnak a nõk katolikus pappá szentelését ellenzõ, 1976-os nyilatkozata (amelyet II. János Pál pápa 1996-ban "végérvényessé" tett ) említi ugyan Mária Magdolnát, de rögtön le is értékeli szerepét, mondván, hogy a nõknek csak az volt a dolguk, hogy elõkészítsék az apostolokat arra, hogy a feltámadás hivatalos tanúivá legyenek. Végül 1978-ban megtisztították a római zsolozsmáskönyvet a "Maria poenitens"-tõl, a "bûnbánó Máriától" és a "Magna peccatrix"-tól, a nagy "bûnös nõtõl". 
 Törölt Nicknév2  módosítás |   válasz erre |   profil |  2002-12-22 15:55   
2002-12-16 16:00, U.dit:
-
Finnországban már évek óta viselheti a férj a felesége családi nevét , ha úgy akarja.
Etelka

 
 ManuAlex  módosítás |   válasz erre |   profil |  2002-12-21 02:48   
2002-12-16 19:02, rigojanos:
-
Peldakat, please.

Bocsanat a keso valaszert, kaptam egy munkahelyet egy par honapra mig egy munkatarsam szulesi szabadsagon lesz, igy most nagyon foglalt vagyok..

A feminizmust ott latom tulzasnak es szelsosegesnek amikor peldaul feltucat ivet kell kitolteni ahhoz hogy a gyerek mandulajat kivegyek, de egy abortuszhoz meg a lany szuleit sem ertesitik.

Nem akarok most abortusz temat vitatni, nincs is idom ra es nem is az az a tema, de ugy hiszem az apanak ugyanannyi joga van mint az anyanak... es mikor esik arrol szo hogy az apa beleszoljon valamibe? Mindig azon van a veszekedes hogy a no teste es az o gyereke es az apanak nem adnak beleszolasi jogot.

Eloszor is ne hivjuk korulmetelesnek, mert nem az. --angolbol forditottam, nem tudom hogy nevezzem mashogy..

"Az igaz hogy nem elnek ugy mint regen hogy annyira a ferfiak uralma alatt legyenek... ma mar a dohany, az alkohol, es ne soroljam mi mas tartja fogva oket.. valahol a ketto kozott lenne jobb.. nem?"

Ezt nem igazan ertem. Bovebben please.


Ebbol sok kerdes eredt, es en rosszul fogalmaztam ezt meg mar az elejen.. Talan roviden annyit hogy en egyaltalan nem azt hangsulyozom hogy a no uljon otthon ha akar ha nem.. legyen szabad, menjen tanulni, menjen dolgozni... en is tamogatom azt hogy a felesegem vegezzen egyetemet es jo munkahelyet kapjon... viszont azt is nagyon hangsulyozom, hogy ha csak tehetjuk es hacsak keresek annyit hogy a csaladot jo korulmenyek kozott eltarthatom, akkor szeretnem ha minel tobb idot toltene otthon a gyerekkel (gyerekekkel).. Szerintem a nevelesre szant ido sokkal ertekesebb mint amennyi penzt keresne.. tamogatom azokat az anyakat akik felnapi munkat vallalnak azert hogy tobb idejuk maradjon a gyereknevelesre, ha mar nem tudnak telses idoben otthon maradni..

Egyszeruen igy lehetne merlegelni: Vagy elmesz keresni X osszegu penzt, vagy otthon maradsz anyanak es felesegnek, es annak az erteke sokkal tobb mint a penz amit keresnel..

Itt latom a vita magjat.. mindenki azon lovagol hogy a no menjen es keressen penzt... es ha nem a penz, akkor az hogy megvalositsa magat a no es legyen o is sikeres mint a ferfi.. Hulyeseg! Nem veszik eszre azt hogy az igazi siker abban van amikor egy gyereket fel tudnak nevelni ugy hogy jol egyensulyozott szemely legyen belole.. Sokkal nagyobb siker az amikor egy no finom tapintattal ra tud erezni arra hogy mi bantja a ferjet amikor hazajon a munkabol es hogyan forditsa azt jora..

Mi ertelme van annak hogy elmenj dolgozni, aztan fizess pszihologusokra tobbet mint amennyit kerestel azert mert a gyereked bezarkozott es depresszios? Hat nem sokkal ertelmesebb otthon ulni es egy boldog gyereket felnevelni?

A ferfiak nem mondjak azt hogy "gyertek uljunk otthon es legyek sikeresek a gyereknevelesben, mint a nok" azert mert ok tudjak hogy nem tudnak azt ugy megcsinalni es konnyebb elmenni dolgozni... de a feministak meg nem azt ertekelik, hanem ok a ferfiak dolgaiban akarnak sikeresek lenni.. en nagyobb sikernek es erteknek tartom azt a munkat amit a nok otthon vegeznek..

 
 kaytee  módosítás |   válasz erre |   profil |  2002-12-16 20:46   
Ha jól emlékszem, Svájcban, vagy az csak egyik kantonban?, a nők még 2 évtizede is férjük tulajdonát képezték. Engedélyt kellett kapniuk, hogy munkát vállalhassanak.
Ecet biztos jobban tudja, hogy pontosan hogy is volt, remélem, leirja.

 
 ex-MON-tag3  módosítás |   válasz erre |   profil |  2002-12-16 19:50   
2002-12-14 12:45, Maya:
-
1920-as évek elején is jelent meg könyv egy német filozófus tollából (sajnos a nevére nem emlékszem) evvel a cimmel: Ember-e az asszony, vagy állat? Mert kétséges volt hova is tartozunk!

Még olyan messzire sem kell elmenni idõben,mikor lányom született (pont ma és + 20 + éve) ,volt aki ugy köszöntötte ,"Ohhhhh ez nem gyerek ez csak egy lány".

 
 rigojanos  módosítás |   válasz erre |   profil |  2002-12-16 19:02   
2002-12-16 18:17, ManuAlex:
-

"Szerintem a feminizmus amerikaban tulzas es meg szelsosegesnek is mernem nyilvanitani.."

Peldakat, please.


"Vannak persze olyan helyek ahol meg mindig gyakoroljak a noi korulmetelest, peldaul.. ilyen helyeken tamogatom a feminizmust, vagy talan jobban mondva valamifele oktatast.."

Eloszor is ne hivjuk korulmetelesnek, mert nem az. Ha az lenne, akkor kerdezhetnenk, hogy a ferfiakat miert elfogadott korulmetelni, a noket pedig miert nem.


"Kb 50 evvel ezelott ha hirdetni akart valaki valamit az ujsagban, az ugy ment hogy nagyon termeszetes modon leirta hogy "Kerekpar bolt nyilt a Vaci utca sarkan, tessek befaradni." Nem volt ilyen pszihologialag terhelt hirdetes es hiper-szuper reklamozas mint manapsag."

50 ev hosszu ido. Valtozott sokminden azota, a media sem ugyanaz, sot. Pszihologiai megkozelitesre nem unalombol adtak a fejuket a reklamozok, hanem a valtozo idokkel, mediaval, erdeklodessel, konkurenciaval valo lepestartas erdekeben.


"Az igaz hogy nem elnek ugy mint regen hogy annyira a ferfiak uralma alatt legyenek... ma mar a dohany, az alkohol, es ne soroljam mi mas tartja fogva oket.. valahol a ketto kozott lenne jobb.. nem?"

Ezt nem igazan ertem. Bovebben please.

 
 Kero  módosítás |   válasz erre |   profil |  2002-12-16 18:22   
2002-12-16 18:17, ManuAlex:
-
"ferfiak uralma alatt legyenek... ma mar a dohany, az alkohol, es ne soroljam mi mas tartja fogva oket.. valahol a ketto kozott lenne jobb.. nem?"

Machok es a Marboro kovboj kozott? Vagy csak ferfi kivaltsag a tultenges, ivasban, nozesben, dohanyzasban? Nem ertem egeszen Alex, hogy hol 'jelolned' ki a nok helyet

 
 ManuAlex  módosítás |   válasz erre |   profil |  2002-12-16 18:17   
2002-12-16 08:17, U.dit:
-
Holnaptól a férj is viselheti felesége nevét
-

En mikor megnosultem, mondtam a felesegemnek hogy ha akarja, megtarthatja a nevet, csinalhatunk osszekotott nevet is... Lanykori neve Szep volt. O ugy dontott hogy viseli az enyemet, neki az is szep

Szerintem a feminizmus amerikaban tulzas es meg szelsosegesnek is mernem nyilvanitani.. Vannak persze olyan helyek ahol meg mindig gyakoroljak a noi korulmetelest, peldaul.. ilyen helyeken tamogatom a feminizmust, vagy talan jobban mondva valamifele oktatast..

Mondok nektek meg egy meset. Kb 50 evvel ezelott ha hirdetni akart valaki valamit az ujsagban, az ugy ment hogy nagyon termeszetes modon leirta hogy "Kerekpar bolt nyilt a Vaci utca sarkan, tessek befaradni." Nem volt ilyen pszihologialag terhelt hirdetes es hiper-szuper reklamozas mint manapsag.

Hogy kezdodott az egesz? Ugy hogy valakinek eszebe jutott hogy el kellene menni egy pszihologushoz es kikerni a velemenyet. A pszihologus azt mondta hogy ha el akarod adni a termeked, hozza kell csatold egy olyan mondanivalohoz amit az emberek meg akarnak szerezni.. a kettot ha egy kalap ala veszed, akkor elmegy az arud.. Ma mar ezt nagyon hasznaljak.. Ha egy autot reklamoznak, azt ugy reklamozzak hogy az autoval jon valami szuperebb szocialis statusz, es azert megveszed a Mercit, mert akkor "vagy valaki"..

Na mi jut a mi nagyokosunknak az eszebe? Az hogy felhasznalja a feministakat es amikor a feministak felvonulnak hogy a nok jogaiert harcoljanak, cigarettat adjon a kezukbe es egy nagy zaszlot amin az all hogy "Light the torches of liberty." "Gyujtsatok meg a szabadsag faklyait" vagy "Gyujtsatok ra a szabadsag faklyaira." Mivel a nok ki akartak rugni a hambol es a tarsadalmi normak ellen fordulni, a cigarettazast osszekotottek a feminizmus celjaval, vagyis azzal hogy a noknek szabad tenni amit akarnak mert most mar felszabadultak... aki dohanyzik, az tudja hogy e dohanyzas es a szabadsag fogalma nagyonis ellentetes..

Manapsag lehet latni olyan reklamokat, azt hiszem a Kool cigaretta reklamjain azzal a felirattal hogy "you've come a long way, baby" "sokra jutottal mar, baby".. ja igen, cseberbol vederbe.. Az igaz hogy nem elnek ugy mint regen hogy annyira a ferfiak uralma alatt legyenek... ma mar a dohany, az alkohol, es ne soroljam mi mas tartja fogva oket.. valahol a ketto kozott lenne jobb.. nem?

 
 ManuAlex  módosítás |   válasz erre |   profil |  2002-12-16 17:48   
2002-12-14 14:25, hunor:
-
A feminizmus tulajdonképpen a nők hátrányos helyzete által kiváltott másik szélsőség?

Hunor
-
Igen, en is igy latom... es Maya megjegyzese is helyen valo.

Alex

 
 U.dit  módosítás |   válasz erre |   profil |  2002-12-16 16:00   
2002-12-16 15:26, Maya:
-
2002-12-16 08:17, U.dit:
-
Holnaptól a férj is viselheti felesége nevét


Judit hol hozták ezt a törvényt?
-
Magyarorszag.

 
 Maya  módosítás |   válasz erre |   profil |  2002-12-16 15:26   
2002-12-16 08:17, U.dit:
-
Holnaptól a férj is viselheti felesége nevét


Judit hol hozták ezt a törvényt?

 
 rigojanos  módosítás |   válasz erre |   profil |  2002-12-16 14:56   
2002-12-16 14:53, Kero:
-
Don't push it, van szamodra becenevem. Nem fox orulni
-

Ugye nem az, amire gondolok?

 
 Kero  módosítás |   válasz erre |   profil |  2002-12-16 14:53   
2002-12-16 14:51, rigojanos:
-
2002-12-16 14:50, Kero:
-

Just call me Julcsa.
-

Don't push it, van szamodra becenevem. Nem fox orulni

 
 rigojanos  módosítás |   válasz erre |   profil |  2002-12-16 14:51   
2002-12-16 14:50, Kero:
-

Just call me Julcsa.
-

Kero is now known as Julcsa. A chat-en igy igy jelentkezz be innentol.

 
 Kero  módosítás |   válasz erre |   profil |  2002-12-16 14:50   
2002-12-16 14:38, rigojanos:
-
Tehat te a feleseged keresztnevet is felveszed akkor? A Jolan szep nev vegulis, de az ismerosoket osszezavarja.

-

Just call me Julcsa.

 
 rigojanos  módosítás |   válasz erre |   profil |  2002-12-16 14:38   
2002-12-16 12:31, Kero:
-

Itt volt az ideje nagyon.
Képzelt job-interview:
- Leánykori neve? -
- * gyurka. -

Tehat te a feleseged keresztnevet is felveszed akkor? A Jolan szep nev vegulis, de az ismerosoket osszezavarja.

 
 Kero  módosítás |   válasz erre |   profil |  2002-12-16 12:31   
2002-12-16 08:17, U.dit:
-
Holnaptól a férj is viselheti felesége nevét


Itt volt az ideje nagyon.

Képzelt job-interview:

- Leánykori neve? -

- * gyurka. -

 
 U.dit  módosítás |   válasz erre |   profil |  2002-12-16 08:17   
Holnaptól a férj is viselheti felesége nevét


Holnap lép életbe a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló törvény módosítása, melynek értelmében december 15-től a férjnek is joga lesz viselni felesége családnevét.

A módosítás azért volt szükséges, mert az Alkotmánybíróság alkotmányellenesnek minősítette az utónév kizárólagos viselését, valamint a 14 éven aluliak egyszeri utónév módosítását. A módosítás új fogalmakat is bevezet, megszűnik a leánykori név, helyette a születési név lesz használatos.

(WestelPress)


 
Ugrás a ( 1 | 2 következő lap )
Új topik indítása   Üzenet küldése
Irjon nekünk! - Impresszum - Médiaajánlat - Súgó