2018. május 25. Címlapra!


Feliratkozás a hírlevélre:

Budapest - Irisz Webcam

USA:WebVilág!|SZERVEZETI ISMERTETŐK

szervezetek, közösségek (10) | egyház (3)
média (8) | szolgáltatások (1)

Független Magyar Presbiteriánus Egyház - Las Vegas
Free Hungarian Presbyterian Church of Las Vegas


Az Egyház elsődleges tevékenysége Isten igéjének továbbítása és értelmezése, illetve a lélek megnyerése a mi Urunk Jézus Krisztus számára.

Az Egyház meghitt otthont kíván nyújtani a Las Vegas-ban élő magyaroknak, családjaiknak és gyermekeiknek. Fontosnak tartják az anyanyelv megőrzését és a magyar történelem megismertetését. Azon fáradoznak, hogy gyermekeik minél nagyobb számban kapcsolódjanak be programjaikba.

A gyülekezet kulturális programokkal is várja a magyar honfitársakat, rendszeresen megemlékezik nemzeti ünnepeinkről, alkalmi irodalmi esteket és történelmi előadásokat szervez.

Ugyanakkor a Magyar Templom szolgálatain keresztül a Las Vegasban és környékén élő magyar és amerikai testvéreket szolgálja. Vállal keresztelést, esketést, konfirmálást és temetési szolgálatokat, lelkigondozói és tanácsadói tevékenységet folytat. Mindebben a Lelkészi Hivatal címén történő előzetes bejelentés alapján részesülhetnek az igénylők.

Gyülekezetüknek felekezeti hovatartozástól függetlenül bárki a tagja lehet. Felvételét típusnyomtatvány kitöltésével kérheti bármely istentisztelet alkalmával. Az Egyház valamennyi szolgáltatása ingyenes, hasonlóképpen tagdíjat, egyházfenntartói járulékot sem kell fizetni. Adományokat elfogadnak.

A gyülekezet 2002. március 18-tól kezdte meg tevékenységét non-profit szervezet formájában. A First Presbyterian Church USA Egyház részeként működik az FPCUSA vezetésével és szabályzatának megfelelően.

A gyülekezet jelentős űrt töltöt be az ottani magyarok életében, mivel Las Vegasban eddig nem létezett magyar egyház, jóllehet a városban számos magyar él.

Egyéb programok:

- ősztől heti félnapos elfoglaltsággal anyanyelvi oktatást indítanak Édes anyanyelvünk címmel kisiskolások számára.

- Az angol mint második nyelv címmel, ugyancsak ősztől, tanfolyamot szerveznek az angolul még nem beszélő, illetve kevésbé jól beszélő gyülekezeti tagok, honfitársak számára. Ebben együttműködnek a nevadai Community College szakembereivel, az angol tanszék professzorának vezetésével. A képzésről hivatalos elismervényt kapnak a hallgatók. A tanfolyam ingyenes.


A gyülekezet kiadványa a havonta megjelenő MAGYAR SZÓ című lap, amely nemcsak az Egyház életét mutatja be, hanem kulturális és egyéb információkkal látja el a Las Vegasban élő magyar közösséget. A lapot a Free Hungarian Presbyterian Church adja ki. A lapot ingyenesen jutattják el az igénylőkhöz.

Az istentiszteletek helyszíne: Kálvin Kápolna, 1515 West Charleston Blvd. LasVegas

A tevékenységek időpontja:

Minden szerdán 7 órától Biblia-tanulmány.

Vasárnaponként 6 órától istentisztelet.

A szolgálatokat magyar nyelven tartják, angol nyelvű szinkrontolmácsolást biztosítva

A vezetőség nagyrészt fiatal magyar értelmiségiekből áll, akik Istennek szánták életüket, hűségesen és felelősségérzettel szolgálják a magyar közösséget. Lelkipásztoruk korábban New York államban, Long Islandon teljesített lelkipásztori szolgálatot a First Presbyterian USA egyházban, egyben felvállalta az ottani magyarságot. Egyháza szolgálata hívta Las Vegasba, de az itt élő magyarok egy csoportjának a meghívásának is eleget tett, elfogadva kinevezését a Las Vegasi Presbiteriánus Egyházba.

Világi elnök: Kurucz András
Főgondnok: Gazda Lajos
Lelkész elnök és a gyülekezet kinevezett lelkipásztora: Rev. Dr. Nagy-Kereki W. Tibor, FPCUSA

Főszerkesztő: Kovács Tibor újságiró-közgazdász
Főszerkesztő-helyettes: Balla Renáta

Cím: 1515 West Charleston Blvd, NV, 89102-2304, USA
Telefon : 00-1-702-838-4436
Fax:       00-1-702-385-1698
E-mail: hunpresbyterianus@yahoo.com


Kereshet név, földrajzi fogalom, foglalkozás, hobbi alapján!
Irjon nekünk! - Impresszum - Médiaajánlat - Súgó