2020. december 04. Címlapra!


Feliratkozás a hírlevélre:

Budapest - Irisz Webcam

USA:WebVilág!|SZERVEZETI ISMERTETŐK

szervezetek, közösségek (10) | egyház (3)
média (8) | szolgáltatások (1)

Magyar Baráti Közösség
Hungarian Communion of Friends


Annak a társulatnak az alapjait, amely később a Magyar Baráti Közösség (MBK) nevet kapta, 1967-ben fektette le Ludányi András és Éltető Lajos, amikor együtt voltak doktorandusok a Louisiana State egyetemen. Levelezőkör volt először, melynek fő eszközét egy primitív külsejű, sokszorosított folyóirat képezte, a szebb kiállításban ma is megjelenő ITT-OTT. Ez a lap azt a szerepet töltötte be, mint a mai „listák" és webhelyek az interneten.

 

Mivel mindketten nagyon messzire kerültek családjuktól, barátaiktól, jobban érezték a rettentő amerikai távolságokat mint azok, akik valamelyik magyar helyen éltek. Megtanulták hát globálisan gondolkozni, még mielőtt ez a fogalom megszületett volna. Úgy vélték, a távolságokat át lehet hidalni korszerű kommunikációs eszközökkel: telefonnal, távmásolóval, postán. Utóbbi volt a legolcsóbb és a legegyszerűbb.

 

Bölcsek Tanácsa, jelenlevő MBK-gondnokok és Dreisziger Nándor
Annak idején a magát nemzeti emigrációnak tituláló magyar diaszpóra élete többnyire politikai csatározásokban merült ki, az akkori Magyarország pillanatnyi - tehát ideiglenes, a helyzethez kötött - tagadásában. Ők viszont az első perctől kezdve a külföldön való magyar megmaradásnak, a magyar értékek megőrzésének és továbbadásának, a kettős identitás keretében egy hosszú távú berendezkedésnek a lehetőségét keresték és hirdették. Nem vagyunk emigránsok! - ez volt a sokszor félreértelmezett jelszavuk: s úgy érzik, az idő végülis őket igazolta, hisz a régi emigrációs szellemiség értelme megszűnt a rendszerváltással.

 

Az ITT-OTT köré csoportosult olvasó- és támogatótáborból alakult ki az ITT-OTT Baráti Köre, melyet később, az állami bejegyzésnél kereszteltek Magyar Baráti Közösségnek. A Közösség jogilag vallási alapra épült, unitárius mintára, bár számukra nem a Szentháromság tanának a tagadása volt mérvadó, hanem a három unitárius alapelv: a szabadság, a türelem, és a józan ész elve. De a hangsúlyt ezek szem előtt tartásával a magyarságra fektették, s alapszabályuknak a vallásra való utalásában is az áll, hogy nem követik egyik magyar egyházunk szokásait sem különösen, hanem hogy minden történelmi magyar vallási tradíciót tiszteletben tartanak. Évi magyar hetükön sajátos ökumenizmusnak lehetünk tanúi, ahol magyar református, katolikus, evangélikus és unitárius lelkészek és laikusok közreműködésével tartanak hol kötött, hol szabad istentiszteleteket.

 

A magyar hét megrendezése már több, mint negyed évszázada egy gyönyörű, Lake Hope
Magyar Hét - Szalonna sütés Balról jobbra Hargitai Mónika, Hargitai Péter és Ludányi András
nevű ohioi állami parkban (nomen est omen: Lake Hope magyarul a Reménység tava) történik, ahol az értelmiségi előadóprogramok mellett kiemelten családok közös nyaralásáról van szó. A gyerekek zajos jelenléte örvendetes tünemény. A Reménység tavánál mindnyájan felfrissülnek, feltöltődnek magyar szellemmel egy újabb esztendőre.

 

Az egykori gyerekekből felcsperedett már egy új nemzedék, s ezek közül sokan híveik, tagjaik maradtak. Saját programjaik is vannak: ezek közül legfontosabb a New York környékén évente megrendezett, elegáns Reménység Bál, mely alkalommal a fiatal rendezők elismerésben részesítik azokat, akik véleményük szerint sokat tettek összmagyar érdekekért. A bál hasznát jótékonysági magyar ügyekre fordítják. A harmadik generáció is szépen fejlődik.

 

Az évi találkozóknak fontos jelentősége volt abban is, hogy sok kiváló nagymagyarországi írót, tanárt, költőt, előadóművészt láttak vendégül - utaztattak sokfelé Amerikában és Kanadában (néha még Dél-Amerikában is) - akkor, amikor ez nem volt divatos abban az ottani emigrációs világban, amely sandán nézett mindenkire, aki „odaátról" érkezett. Ezzel magukat is kitették a kritikának, de ma is meg vannak győződve, hogy a program helyes volt, s hogy szerényen bár, de hozzájárultak vele a hazai pozitív változások előkészítéséhez. A jó kapcsolatokat ma is fenntartják Magyarországgal, Erdéllyel s a többi régi országrésszel, bár ezek funkciója hála Istennek már nem ugyanaz mint volt egykoron. De jó viszonyaik vannak nyugati magyar szervezetekkel, így az EPMSZ-szel is, és számos nyugati magyar vendégük volt már és lesz ezután is.

 

1972-ben hivatalos kapcsolatot létesítettek a Portland State University és a szegedi József Attila Egyetem között, először az MBK védnöksége alatt. Ennek eredményeképpen körülbelül kétszáz amerikai hallgató töltött egy vagy két szemesztert Szegeden az évek folyamán, s a rendszerváltás után magyar diákok is tanulhattak oregoni főiskolákon. (Az egyre növekvő költségek miatt ez a program gyakorlatilag sajnos megszűnt.)

 

Könyvkiadást is sponzoráltak, pl. Bibó angol kiadását (Soros támogatással), s a Király Béla vezette Atlantic Research kiadó munkájába is belefolytak.

 

És végig megvolt az ITT-OTT időközi folyóirat kiadása. Ez az utolsó amerikai magyar kiadvány a maga nemében, a többiek sorra megszűntek. Ám ők is anyagi gondokkal küzdenek, s ezért válik egyre fontosabbá honlapjuk az Interneten.

 

Meg kell említeni még legnagyobb jótékonysági vállalkozásukat, az ún. Parabola-Antenna Akciót, aminek révén több tucat helyen sikerült közösségi műholdvevő TV berendezést elhelyezniük, főleg Erdélyben, olyan intézményeknél (iskolák, művelődési otthonok) ahol igény van arra, hogy a Duna TV adásait fogják, de az földrajzi okok miatt csak ilyen berendezéssel lehetséges. Ez az akció is tovább tart.

 

Az MBK demokratikus szervezet, választott gondnokkal és tanáccsal. A jelöltek életrajzát s célkitűzéseit minden tagnak megküldik, a szavazást postán bonyolítják le. Ezzel példát akartak mutatni más magyar szervezeteknek is.

 

Nehézségeik természetesen vannak. Az alapító generáció már lassan kiöregszik, a még idősebbek legtöbbje rég a Hadak Útján ügettet, az utánpótlás kevés, az anyagi eszközök gyérek. Akinek van rá ideje s pénze, inkább Magyarországra utazik nyaralni, nem hozzájuk. A hogyan tovább kérdésére ők is keressik a választ. De úgy hiszik, ma is jó alapokon állnak, s hogy az új körülményekhez alkalmazkodni tudnak. Mert mindig élni fognak magyarok a Kárpát-medence melegágyán kívül, akikhez ezután is lesz mondanivalójuk, modernebb eszközökkel, s akiket szeretettel hívnak körükbe, szívesen látnak társulatukban.

 

Honlap: http://www.mbk.org/
Kereshet név, földrajzi fogalom, foglalkozás, hobbi alapján!
Irjon nekünk! - Impresszum - Médiaajánlat - Súgó