2020. december 03. Címlapra!


Feliratkozás a hírlevélre:

Budapest - Irisz Webcam

Hollandia:WebVilág!|SZERVEZETI ISMERTETŐK

szervezetek, közösségek (5) | egyház (0)
média (1) | szolgáltatások (0)

Hollandiai Mikes Kelemen Kör

A Hollandiai Mikes Kelemen Kört 1951-ben alapították. Célja a magyar műveltség ápolása és megismertetése Hollandiában és azon kívül. A Körnek jelenleg mintegy 200 aktív és 300 pártoló tagja van, működését alapszabály határozza meg. A holland törvények értelmében egyesületként működnek. A vezetőséget évente közgyűlési szavazással választják. A Mikes evközi munkája előadások (10 alkalommal) és egyéb kulturális tevékenységek megszervezéséből áll, 1959-től pedig évente egyszer (szeptemberben) Tanulmányi Napokat rendeznek. Ezek anyagát időnként könyv alakban is publikálják. 1982-ben Magyar Irodalmi Figyelő elnevezéssel díjat alapítottak. A Mikes működésének költségeit tagdíjakból és egyéb adományokból fedezik. A Kör tagja a Hollandiai Magyar Szövetségnek.

 

A Mikes független szellemi fórum. Nem kötelezik el magukat egyetlen világnézet, társadalmi csoport vagy politikai párt mellett sem. Kizárja ezt mind az elfogulatlan szellemi tájékozódás igénye, mind pedig a Mikes tagságának összetétele. Magyar kulturális egyesület egy olyan kis országban mint Hollandia nem működhetne sikerrel, ha különbséget tenne a Magyarországról, Erdélyből, Felvidékről, Délvidékről, Kárpátaljáról vagy a világ bármely tájáról származó protestáns, katolikus, zsidó, felekezeten kívüli, "budapesti" vagy "vidéki", stb. eredetű tagjai között.

 

Ellenkezőleg. A Mikes erejét éppen ez a sokszínűség biztosítja. Majd ötven éve tartó töretlen működésüket igazolja, hogy a Kör képes volt 1956 előtt is - akkor még egyetemi hallgatókból álló, mind holland mind magyar viszonylatban útjukat kereső tagjaiból - közösséget alkotni, 1956 után pedig kibővíteni tagságát s a szárszói konferenciák mintájára többek között Cs. Szabó Lászlóval, Szabó Zoltánnal, Veress Sándorral, Kerényi Károllyal és másokkal együttműködve megrendezni a Tanulmányi Napokat a Nyugat-Európában szétszórt magyar értelmiség számára. A 60-as években bekapcsolódtak munkájukba a kisebbségben élő magyar értelmiségiek. A 70-es évektől kezdve résztvevőik köre kibővült sok magyarországi előadóval is. 1989 után a Kör a helyzetből adódóan az egész egyetemes magyarság képviselőiből tud - korlátozás nélkül - előadókat meghívni. Témaválasztását tekintve a Mikes Tanulmányi Napjain foglalkozik társadalmi, gazdasági, természettudományi és filozófiai kérdésekkel. Különleges szempontként veti fel a tudományt, az irodalmat és a művészeteket irányító eszmék vizsgálatát.

 

A Hollandiai Mikes Kelemen Kör a továbbiakban is a külföldi magyarság diaszpórájába ágyazva kívánja szolgálni a magyar művelődés szellemét. Folytatja évközi munkáját és a Tanulmányi Napok szervezését. Szándékát igazolja a hallgatóság maradandó érdeklődése, a már meglevő hollandiai társadalmi és kulturális kapcsolatok hatása, továbbá az a tény, hogy a második (harmadik) generáció egy része önként vállalja a magyarsághoz való tartozás tudatát.


A Hollandiai Mikes Kelemen Kör nyitott szervezet. Az évközi előadásokon és a Tanulmányi Napokon (előzetes jelentkezés, valamint részvételi díj mellett) bárki részt vehet. Meghívót természetesen csak azoknak tudnak küldeni, akik címlistájukon szerepelnek. Amennyiben ezt valaki igényli, ill. tagjaik sorába akar lépni, kérik jelentkezzen a megadott címen, telefonon, faxon vagy email-en. Az évi tagsági díj 60 gulden, diákoknak 25 gulden.

 

 

A Kör kiadványai

 

Weöres Sándor: Tűzkút - a Párizsi Magyar Műhellyel közösen, 1964.

Eszmék nyomában - Válogatás a Tanulmányi Napok anyagából, 1965.

Három tanulmány az avantgardról - Különlenyomat az Új Látóhatárból, 1973.

Az embernek próbája - Emlékkönyv a HMKK fennállásának 25. évfordulójára, 1976.

Adam Makkai (Ed.): Toward a Theory of Context in Linguistics and Literature - az 1971. évi Tanulmányi Napok előadásai (angolul), a Mouton kiadóval közösen, 1976.

Nyugati magyar irodalom - 1976.

Mérlegen - 1978.

Belső tilalomfák - Tanulmányok a társadalmi öncenzúráról, 1982.

Hit-Világ-Nézet - 1983.

Önarcképünk sorsunk tükrében 1945-1949. - Sine Ira et Studio, 1984.

Változás és állandóság - Tanulmányok a magyar polgári társadalomról, 1989.

A szó hatalma - 1991.

Hungarian-Dutch contacts in Medicine since the Epoch of Herman Boerhave - A Holland Királyi Tudományos Akadémiával közösen, 1995.

Az új század küszöbén - Válogatás a Tanulmányi Napok anyagából, a Jelenkor kiadóval közösen, 1998.

Számadás: Hollandiai Mikes Kelemen Kör (1951-2001) - Emlékkönyv a HMKK fennállásának 50. évfordulójára, a Kalligram kiadóval közösen, 2001.

Magyar Irodalmi Figyelő díjat kaptak: Esterházy Péter, Nádas Péter, Hajnóczy Péter, Rába György, Tolnai Ottó, Kodolányi Gyula, Kabdebó Lóránt, Fábián László, Földényi F. László, Csalog Zsolt, Krasznahorkai László, Petri György, Cselényi László, Pusztai János, Radnóti Sándor, Márton László, Tandori Dezső, Kukorelly Endre, Illyés Kinga, Sebestyén Mihály, Parti Nagy Lajos, Makkai Ádám, Rakovszky Zsuzsa, Karátson Endre, Tőzsér Árpád, Ladik Katalin, Szepesi Attila.

A Magyar Irodalmi Figyelő díjat odaítélték: Sipos Gyula, Czigány Lóránt, Kibédi Varga Áron, Cs. Szabó László, Karátson Endre, Határ Győző, Siklós István, Balassa Péter, Sárközi Mátyás, Nagy Pál, Csordás Gábor, Lászlóffy Aladár, Thomka Beáta, Gömöri György, Kemenes Géfin László, Grendel Lajos, Papp Tibor.

 

 

Elnök: Dr. Tóth Miklós

Titkár: Csanády Ágnes

Pénztáros: Marosvölgyi Katalin

E-mail: mikes_hollandia@hotmail.com

Honlap: http://www.federatio.org/mikes.html


Kereshet név, földrajzi fogalom, foglalkozás, hobbi alapján!
Irjon nekünk! - Impresszum - Médiaajánlat - Súgó