2020. december 04. Címlapra!


Feliratkozás a hírlevélre:

Budapest - Irisz Webcam

USA:WebVilág!|SZERVEZETI ISMERTETŐK

szervezetek, közösségek (10) | egyház (3)
média (8) | szolgáltatások (1)

Massachusetts-i Magyar Egyesület
Hungarian Society of Massachusetts


Az egyesület non-profit társadalmi szervezet, amely tudatosan távol tartja magát a pártpolitikától. Világnézetre, vallásra, származásra való tekintet nélkül bárki tagja lehet, aki a magyar nyelvet és kultúrát ápolni akarja, és elfogadja az alapszabályát. Az alapszabályok értelmében egyesületi tagnak tekintendő az, aki az évi tagsági díjat befizeti. Választásra jogosult és tisztségviselőnek megválasztható minden tag, aki legalább 6 hónappal a választás előtt befizette a tagsági díjat.

Magyarok Bostonban

A 18. század óta tudunk magyar bevándorlókról New England-ben. Egy évszázad múlva, 1852-ben Kossuth Lajos beszámolt arról, hogy amerikai útja során találkozott néhány ott élő hazánkfiával. A századforduló táján sem élhetett itt sok magyar, a tömegesen kivándorlók közül csak kevesen jutottak Bostonba.

Az 1930-as évek vége felé az egyetemek köré csoportosult magyarok kis társasága tartott rendszeres összejöveteleket Bostonban.

Az 1956-os forradalom nagy változást hozott, amely után kb. 250 menekült telepedett le ezen a környéken. Az újonnan érkezettek csoportosan léptek partra az Újvilágban, és ezért kezdettől fogva kapcsolatban voltak egymással és segítették egymást, és így közös problémáikra könnyebben találtak megoldást, megkönnyítette beilleszkedésüket, és segített új társaságuk megtalálásában, kialakításában. Kezdetben a Washington Street-en egy üres üzlethelységben, majd a Commonwealth Avenue-n lévő International Institute-ban találkoztak. Itt emlékeztek meg nemzeti ünnepeinkről, és itt tartották karácsonyi és húsvéti összejöveteleiket is. Hamarosan felmerült egy magyar ház vagy egyesület létrehozásának a gondolata is. 1964-ben alakult meg a Hungarian Society of Massachusetts, Inc., amely Massachusetts állam jogszabályai szerint megtartott első, ünnepélyes ülését október 23-án este 8 órakor kezdte meg az International Institute-ban. 1956 szellemében sokan segítettek a szervezésben és a kezdeti nehézségek elhárításában. Név szerint mindenkit felsorolni lehetetlen lenne, ki kell emelnünk azonban Danó Sándor önzetlen emberi és anyagi segítségét. Az alapító okmány szerint az elnök Danó Sándor, az vezetőségi tagok pedig Csóka Jenő, Szabó József, Danó Gitta és Tomits Mária voltak.

A forradalom utáni években a kommunista elnyomás alatt élő magyar nép szabad, Boston környéki képviselőinek tekintették magunkat, ennek tudatában igyekeztek viselkedni, szervezkedni. Nemzeti ünnepeinkről, március 15-éről és október 23-áról kezdettől fogva ünnepi műsorok keretében emlékeztek meg. Szt. István napján dr. Varsányi Vilmos tartott misét, melyet tóparti piknik, ünneplés követett. Megemlékeztek Karácsonyról, később külön Mikulás ünnepséget rendeztek a kicsiknek.Ugyancsak népszerűek voltak évente két-három alkalommal megrendezett, cigány- és magyar népzenével kísért magyaros vacsorák is. Tagjaik önkéntes és lelkes munkájának és anyagi támogatásának köszönhetik a rendezvények sikerét. Áldozatkészségük az International Institute évente megrendezett nemzetközi vacsoráján is megnyilvánult: a magyar asztal mindig egyike volt a legnépszerűbbeknek, háziasszonyaik nagy elismerést arattak magyaros ételekkel és süteményekkel.

A 60-as évek közepe táján hétvégi magyar iskolát szerveztek, ahol önkéntesek oktattak 20-30 gyereket magyarul írni-olvasni. A tantárgyak között szerepelt még a magyar történelem, földrajz, magyar népzene és alapszintű matematika. Megalakult a cserkészcsapat, a gyerekek magyar énekeket, néptáncot tanultak, kirándulni jártak, néhány cserkész résztvett a Philadelphia mellett tartott cserkésztábor programjaiban is. 10-12 év alatt ennek a generációnak a gyerekei javarészt felnőttek, ezek ezek a programok elmaradozni látszottak.

Emlékezetesek maradnak azok az előadások, amelyeket meghívott vendégművészek, előadók, írók tartottak. Hazai és külföldön élő művészeink nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy a Boston környéki magyarok tájékozódhattak a magyar kultúra fontosabb eseményeiről. Néha magyar filmeket is vetítettek: vígjáték, történelmi téma, sportesemény egyaránt nagy érdeklődésre talált.

Sokszor gyűjtöttek jótékony célra: magyarországi és erdélyi gyerekek Nyugat-Európában, Izraelben vagy az Egyesült Államokban elvégzendő, speciális szervátültetési és szívműtéteihez teremtették meg részben, vagy teljes mértékben az anyagi támogatást. Az Ceaucescu diktatúra 1989-es bukása után jelentős összeget, több mint 10 ezer dollárt teremtettek elő az erdélyiek megsegítésére.

Sok hétvégi és fizikai munkaórát ajándékoztak tagjaik különleges célokra. Ilyen volt például a könyvakció, amelynek keretében több mint másfél millió dollár értékű, elsőrendű orvostudományi könyvet kaptak ajándékba azzal a feltétellel, hogy ezeket átcsomagolva továbbítsák Magyarorországra. Ez a művelet sok hétvégét vett igénybe, fiatalok és idősebbek egyaránt derekasan kivették belőle részüket. Egyesületük információs forrás is; nemritkán fordulnak hozzájuk a legkülönbözőbb magyar vonatkozású kérésekkel, kérdésekkel. Ezeket, hacsak lehetséges, tagságuk sorából valaki megválaszolja.

Más amerikai magyar egyesületekkel és hazánk külképviseleteivel is tartanak kapcsolatot, egyesületüket általában a vezetőség egyik tagja képviseli hivatalos eseményen. Ezeken az utakon a részvétel önkéntesen, saját költségre történik.

Tagjaik a vezetőség felkérésére többször vettek részt magyar vonatkozású kerekasztal megbeszéléseken, más közép- és kelet-európai nép nemzeti ünnepén, rendezvényén. És fordítva: a magyar nemzeti ünnepségeken, jótékony célú hangversenyeken rendszeres vendégeik az európai szomszédos népek itteni képviselői.

A bostoni 1956-os emlékmű

Végezetül néhány gondolat az 1956-os forradalom bostoni emlékművéről. Egyesületükben régen felmerült valamilyen emlékmű felállításának gondolata. Az indítékot a forradalom 30. évfordulója adta. Széleskörű "szoborbizottság" alakult, kb. 40-50 aktív résztvevővel. A tagok több hónapon át rendszeresen találkoztak és megtárgyalták az aktuális problémákat. Albizottságok alakultak egy-egy részprobléma megoldására. A szoborra kiírt pályázatra 12 mű terve érkezett, ezek közül az albizottság Hollósy György, magyar születésű (akkor kansas-i) egyetemi tanár tervét találta legjobbnak, őt bízta meg a szobor kivitelezésével. Egyidejűleg sikerült megszerezni a városi vezetés akadékoskodó szakbizottságának engedélyét. Közben megkezdték a gyűjtést a szoboralapítványra. A mottó az volt, hogy mindenki éves jövedelmének egy napra eső részét adja, de természetesen sokan ennél lényegesen nagyobb adománnyal segítettek. Kisebb-nagyobb összegek folytak be nemcsak az egyesület tagjaitól, hanem számos nem magyar származású amerikaitól, és a világ összes részén élő magyar honfitársainktól. Így sikerült 80 ezer dollárt gyűjteni, amely nemcsak a szobor felállításának költségeit fedezte, hanem elegendő volt egy kb. 7 ezer dolláros tartalék létrehozására, amelyből későbbi, előre nem látható kiadásokat fedezett az egyesület.

Nem kis izgalmak után sikerült 1986. október 23-án ünnepélyesen leleplezni a Boston belvárosában található, történelmi fontosságú Liberty Square-en alló bronzszobrot. Az ünnepi vendégek között volt Boston akkori polgármestere, Kennedy szenátor és Pongrátz Gergely, a legendás Corvin-köz parancsnoka. Azóta is minden év október 23-án kis ünnepség keretében megemlékeznek a névtelen hősökről és megkoszorúzzák a szobrot.

Telefonszáma (üzenetrögzítő): 00-1-617-964-5424
E-mail: bostonhungarians@yahoo.com
Levélcím: PO Box 331, Bedford, MA 01730-0331, USA

Honlap: http://www.epixmed.com/hunsocma/


Kereshet név, földrajzi fogalom, foglalkozás, hobbi alapján!
Irjon nekünk! - Impresszum - Médiaajánlat - Súgó